Toon alles (3)

Gratis colleges Inleiding Filantropiewetenschap

1 december 2017, 09:00
De VU organiseert gratis introductiecolleges 'Inleiding in de Filantropiewetenschap' op 9 en 16 januari 2018.
De VU organiseert gratis introductiecolleges 'Inleiding in de Filantropiewetenschap' op 9 en 16 januari 2018.
Sectorspecifieke kennis en kunde worden steeds belangrijker voor goede doelenorganisaties. De Vrije Universiteit te Amsterdam organiseert daarom twee gratis introductiecolleges ‘Inleiding in de Filantropiewetenschap’ op 9 en 16 januari 2018. Het is de eerste module van de Post Academische Opleiding ‘Filantropie’.
 
In deze introductiecolleges zal worden ingegaan op de uitdagingen waar u binnen de filantropische sector mee te maken heeft, zoals vertrouwen in - en tussen - filantropische organisaties. Naast goede werving vragen ook een veranderende juridische en financiële context om meer aandacht. Ook partnerschappen en effectiviteit (impact) van goede doelen organisaties komen aan bod in deze leergang.
 
Basis voor postacademisch opleiding
De module Introductie in de filantropiewetenschap biedt u een inleiding in de wetenschappelijke wereld van de filantropie en vormt de basis voor de verdere modules in de postacademische opleiding Filantropie. Onderwerpen, begrippen en theorieën uit deze module komen van pas in de andere modules. 
 
Interactieve colleges
De module begint met een introductie van het domein van de filantropie. Wat is filantropie? Waarom geven mensen? Hoe past filantropie in de welvaartsstaat of participatiesamenleving? Welke oorsprong kent filantropie in onze samenleving? Diverse theorieën geven verschillende verklaringen voor het ontstaan van filantropie. Er is aandacht voor onderzoek en theorievorming over de inzet van burgers, non-profitorganisaties en het bedrijfsleven in het tot stand brengen van collectieve doelen. Tijdens interactieve colleges worden deze met u besproken.
 
Ontwikkelingen in de sector
Ook gaan we in op actuele en toekomstige ontwikkelingen in de filantropische sector en de specifieke eigenschappen van particulier initiatief. Aan de orde komt ook het verband tussen filantropie en de ontwikkeling van de verzorgingsstaat richting een ‘civil society’ of ‘participatiesamenleving’. Welke rol past filantropie in het speelveld van markt, overheid en maatschappij? U sluit de module af met een schriftelijk tentamen. 
 
Aanmelden is mogelijk via www.fsw.vu.nl/introfil.
gerelateerde items