Nieuwe masterclassreeks wil denkkracht fondsen vergroten

20 mei 2020, 06:00
Nieuwe masterclassreeks wil denkkracht fondsen vergroten
Nieuwe masterclassreeks wil denkkracht fondsen vergroten
Waar draait het om bij internationale samenwerking? Wanneer heeft het impact en hoe meet je dat? Hoe communiceer je met donateurs? Het is een greep uit de onderwerpen die voorbij komt in een nieuwe serie masterclasses van AMID, het Advanced Masterprogramma Internationale Samenwerking van de Radboud Universiteit. De reeks gaat op 3 september van start.

De masterclasses hebben als doel om de ‘strategische denkkracht’ in de sector te vergroten, aldus initiatiefnemer en programmaleider Willem Elbers. “Internationale samenwerking is een complex veld om in te navigeren, zegt Elbers. “Kennis is cruciaal om effectief te kunnen werken en de juiste strategische keuzes te kunnen maken.”

De cursus is speciaal bedoeld voor medewerkers van fondsen en maatschappelijke organisaties. Volgens Elbers ligt er in het onderwijsaanbod voor deze groep nog een terrein braak: “Bestaande trainingen en masterclasses hebben zonder uitzondering een ‘how to’ insteek, bijvoorbeeld rond het werken met Theory of Change. Deze nieuwe serie masterclasses zet een stap naar de nieuwste wetenschappelijke inzichten. We dagen deelnemers uit om die te vertalen naar de eigen organisatie. Daarmee willen we de kwaliteit en professionaliteit van de fondsensector vergroten.”
 
De masterclassreeks start op 3 september en bestaat uit negen bijeenkomsten. Meer informatie is te vinden op de website en LinkedIn
gerelateerde items