Nieuwe DDB100: And the winner is…

19 juli 2018, 06:05
Nieuwe DDB100: And the winner is…
Nieuwe DDB100: And the winner is…
Met het zomerreces voor de deur gaat De Dikke Blauwe-redactie…nog even niet op vakantie. We zijn namelijk volop bezig met de productie van de lustrum-editie van jaargids De Dikke Blauwe. Nummer 5: alweer en een mijlpaal. Een van de kroonjuwelen van de ‘Dikke’ is de nieuwe lijst met de 100 ‘invloedrijksten’ in de wereld van doneren & sociaal investeren. Nominaties en jurering zijn deze week helemaal afgerond. Het was weer een hele bevalling. Uit de brutolijst van 863 namen hebben we weer een mooie en in veel opzichten zeer verrassende lijst samengesteld. De winnaar… weet het intussen en zal op 22 november uit handen van de huidige nummer 1, Laurentien van Oranje, het stokje overgedragen krijgen in De Balie in Amsterdam tijdens “Civil Power”. Maar dat is niet de essentie van dit evenement omdat de lijst vooral een mooie graadmeter en staalkaart moet zijn van de sterkte en innovatiekracht van wat burgers en private initiatieven vermogen. Of niet vermogen, want lieve hemel: wat een confettibom aan goede bedoelingen kent Nederland. Onvoorstelbaar. Een van de hamvragen die we op 22 november zullen stellen is daarom: wanneer moet je (honderd)duizend bloemen laten bloeien en wanneer moet je er een boeketje met impact van maken? En welke rol spelen overheid, bedrijfsleven, wetenschap, media en ander stakeholders daarbij? Wat zijn de succesfactoren voor samenwerking tussen traditioneel gescheiden silo’s in onze samenleving?
We hebben deze vragen en dilemma’s vervat in een pittige online vragenlijst: De Civil Power Barometer. Uw bijdrage wordt op prijs gesteld: klik hier voor de vragenlijst.
We zullen u de komende maanden op de hoogte houden van het programma, maar roepen alvast de leiders en beslissers uit onze civil society op om donderdagmiddag 22 november te blokkeren. Uw peers zullen dat de komende periode ook doen door een filmpje waarin zij het belang van ‘civil power’ voor hen persoonlijk nog eens onderstrepen.
De website van De Dikke Blauwe gaat even van de hyperdrive af, maar blijft het belangrijkste nieuws wel voor u volgen. DDB Journaal zal de komende weken in enkele speciale edities verschijnen. De reguliere edities hervatten we weer vanaf donderdag 30 augustus. Voor nu wensen wij u namens het gehele Lenthe/DDB-team een fijne zomerperiode toe.
 
►Aanmelden voor Civil Power op 22 november: klik hier   
►Lees het interview met Marc van den Tweel, Voorzitter Programmacommissie Civil Power: klik hier
►Ga naar de vragenlijst van De Civil Power Barometer: klik hier
gerelateerde items