Toon alles (3)

Negen nieuwe CBF-erkenningen in oktober

7 november 2017, 10:00
Het CBF verwelkomt negen nieuwe Erkende Goede Doelen
Het CBF verwelkomt negen nieuwe Erkende Goede Doelen
Het CBF heeft de afgelopen maand negen organisaties het predicaat Erkend Goed Doel gegeven. Hiermee is een mijlpaal behaald: Stichting Het Vergeten Kind heeft de 500ste Erkenning in ontvangst mogen nemen.
 
De negen nieuwe erkenningen:
 
Vereniging Algemene Gehandicapten Organisatie Nederland (AGON)
De AGON Nijverdal e.o. werkt aan het verbeteren van de levensomstandigheden van mensen zoals die zijn ontstaan als gevolg van een beperking of chronische ziekte. AGON Nijverdal e.o. doet dit vanuit de praktijkervaring van de leden door te informeren, adviseren en door individuele hulp en collectieve belangenbehartiging.
 
Stichting Care4BrittleBones
Care4BrittleBones zet zich in voor een betere kwaliteit van leven voor mensen met de brozebottenziekte door het mogelijk maken van (meer) doelgericht medisch wetenschappelijk onderzoek.
 
Stichting Dierenpiramide
Stichting Dierenpiramide heeft als doelstelling (het bevorderen van) de opvang, de verzorging en de bescherming van huisdieren in geheel Nederland.
 
Stichting Het Vergeten Kind
Het Vergeten Kind zet zich in voor de ruim 100.000 kinderen in Nederland die opgroeien in gezinnen met meervoudige problematiek, zoals verslavingen, verstandelijke beperkingen, psychische problemen of armoede. Het Vergeten Kind strijdt voor een Nederland waarin elk kind zich e?cht kind voelt, zich goed ontwikkelt en volwaardig meedoet in de maatschappij.
 
Stichting Nationale Reclasseringsactie
De stichting Nationale Reclasseringsactie heeft ten doel gelden bijeen te brengen ten behoeve van het reclasseringswerk .
 
Stichting Special Olympics Nationale Spelen Achterhoek 2018
Stichting Special Olympics Nationale Spelen 2018 organiseert de Nationale Spelen in opdracht van Special Olympics Nederland. Juist voor mensen met een verstandelijke beperking is het belangrijk dat zij zien hoe leuk en waardevol het is om te sporten. Toch is het voor hen niet vanzelfsprekend om aan sport te doen. Bij de Nationale Spelen kan iedereen meedoen en iedereen kan winnen!
 
Stichting Thuis in Dordt
Doel van de stichting Thuis in Dordt is het (financieel) ondersteunen van het Dordrechts Museum bij de aankoop en verwerving van behangsels van de achttiende eeuwse Dordtse schilder Aert Schouman, teneinde deze behangsels een blijvende plek te kunnen geven in het Auditorium van het Dordrechts Museum.
 
Stichting Ushersyndroom
Stichting Ushersyndroom is een netwerkorganisatie voor en door mensen met het Ushersyndroom, ondersteund door hun sociale omgeving. Het hoofddoel van de stichting is fondsenwerving ter bevordering van wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek moet leiden tot een effectieve behandeling van Ushersyndroom. Daarnaast besteedt de stichting ook aandacht aan het genereren van naamsbekendheid, bewustwording en belangenbehartiging in de breedste zin van het woord.
 
Stichting Young Africa International
Young Africa International gelooft in de kracht van jongeren. Hun doel is om jongeren in staat te stellen hun eigen toekomst te bepalen. Dit doen zij door middel van een integrale lesmethode: een praktische beroepsopleiding met ondernemerschap en persoonlijke vorming stelt hen in staat het heft in eigen handen te nemen en bereidt ze voor op werk of een eigen bedrijf.
 
gerelateerde items