Nieuw wervingsrooster: minder bureaucratie, minder irritatie?

19 september 2018, 13:30
Nieuw wervingsrooster: minder bureaucratie, minder irritatie?
Nieuw wervingsrooster: minder bureaucratie, minder irritatie?

Door een unieke samenwerking tussen de brancheverenigingen voor goede doelen de branchevereniging van wervingsbureaus en toezichthouder CBF is vanaf 1 september het Wervingsrooster huis-aan-huis beschikbaar. Via deze tool kan iedereen voortaan zien wanneer en waar een erkend goed doel voor donateurwerving aan de deur komt. De initiatiefnemers willen hiermee bureaucratie voorkomen, de kwaliteit van de werving verbeteren en komen tot een gelijk speelveld voor wervingsbureaus.

Consumenten raken gefrusteerd

‘Wie is dat met die iPad voor mijn deur?’ Die vraag komt volgens CBF-directeur Roline de Wilde nog te vaak voorbij, zodra goede doelen nieuwe donateurs gaan werven. ‘Consumenten zijn op hun hoede en raken soms ook gefrustreerd omdat er in bepaalde periodes heel veel wordt aangebeld’, aldus de Wilde. ‘Maar er zijn ook ieder jaar gemeenten die niet weten wat ze aan moeten met aanvragen voor donateurwerving.’ Samen met Goede Doelen Nederland, Nederland Filantropieland en Vereniging DDDN ging toezichthouder CBF op zoek naar een oplossing.

Aanvragen en inplannen

Per 1 september is het Wervingsrooster huis-aan-huis in gebruik. CBF-Erkende Goede Doelen die een wervingsronde willen houden in een gemeente kunnen dit inplannen via dit systeem. De Wilde: ‘Door deze vorm van zelfregulering voorkomen we dat druk op de voordeur te veel toeneemt.’ Consumenten kunnen in het Wervingsrooster nagaan of er in hun buurt activiteiten voor donateurwerving zijn gepland. En als er vragen, meldingen of klachten zijn, is daar een centraal loket voor.
Deze zomer paste de Vereniging van Nederlandse Gemeenten bovendien de ‘collectebepaling’ in de model-APV aan. Als gemeenten deze bepaling overnemen in hun eigen APV is dat voordelig voor Erkende Goede Doelen, omdat die zo het vergunningstraject kunnen vermijden. De publicatie in het Wervingsrooster is voldoende, zoals dat ook geldt voor de landelijk collecterende organisaties die op het landelijke collecterooster staan.

Voordelen Erkenning

De regulering rondom de hah-werving past bij het streven om de brede werking van de Erkenning voor goede doelen te stimuleren. De voordelen van de erkenning die door toezichthouder CBF wordt afgegeven (kwaliteitsborging van de fondsenwervende organisaties en versterking van het publieksvertrouwen), lijken in de pilot met het nieuwe wervingsrooster evident: terwijl de erkende goede doelen geen vergunningstraject meer in hoeven, blijft voor de niet-erkende doelen de bureaucratie van de bestaande vergunningsprocedure voorlopig nog van kracht. 
CBF-directeur Roline de Wilde benadrukt desgevraagd dat het zeker niet de bedoeling is om niet-erkende goede doelen buitenspel te zetten. ‘Elk goed doel kan donateurs aan huis blijven werven. Of ze daarbij een vergunning moeten aanvragen, hangt van de vraag of een gemeente de richtlijn van de VNG volgt’, verklaart De Wilde. ‘We hebben het hier over een belangrijk contactmoment voor goede doelen. Iedereen die meedoet aan het rooster moet zich aan de Gedragscode houden. Hierdoor weten we dat de mensen die aanbellen goed zijn opgeleid en zich netjes zullen gedragen.’ 

►Het Wervingsrooster is te vinden op geefgerust.nl van het CBF. Ook het collecterooster is daar te vinden.
gerelateerde items