Toon alles (2)

Woonruimte aangekocht voor Syriërs: impactinvestering volgens het boekje

23 March 2016, 18:00
Het initiatief Nieuw Thuis Rotterdam lijkt in alles de perfecte uitvoering van impact investing.
Het initiatief Nieuw Thuis Rotterdam lijkt in alles de perfecte uitvoering van impact investing.
Je bent een vermogende ondernemersfamilie en je wilt iets doen voor je stad en haar bewoners. Dus experimenteer je met initiatieven, maar wel met een zakelijke aanpak: het kapitaal moet efficiënt en effectief worden geïnvesteerd en de resultaten moeten gemeten worden. Dat is de filosofie van de filantropische stichting De Verre Bergen, die met het initiatief Nieuw Thuis Rotterdam een honderdtal huizen opkocht om te verhuren aan Syrische statushouders. De tegenprestatie: de huurders moeten meedoen aan een multidimensionaal integratieprogramma.
 
Het initiatief Nieuw Thuis Rotterdam van stichting De Verre Bergen lijkt in alles de perfecte uitvoering van een maatschappelijke interventie door impactinvestering. Als je een checklist belangrijkste voorwaarden voor een goed opgezette interventie naast het plan legt, zie je dat elk onderdeel is afgevinkt: een duidelijke probleemomschrijving, een specifiek gedefinieerde interventie, een breed opgezette impactmeting, samenwerking met verschillende partijen en ruimte voor maatschappelijke innovatie. Als kers op de taart zet het project slapend filantropisch geld aan het werk.
 
Nieuw Thuis Rotterdam
Het fonds van de in 2011 opgerichte Stichting De Verre Bergen bestaat uit privaat geld van de Rotterdamse ondernemersfamilie Van der Vorm (geschat vermogen 6.2 miljard euro), die fortuin maakte in de Rotterdamse haven. De stichting ontplooit diverse initiatieven, maar wil altijd maatschappelijk rendement zien op hun investering. In Rotterdam kocht De Verre Bergen honderd woningen aan verspreid over de hele stad Rotterdam, om deze te verhuren aan Syrische statushouders. Als tegenprestatie wordt van de huurders verwacht dat zij deelnemen aan een zogenoemd multidimensionaal integratieprogramma. Dit initiatief is ondergebracht in een aparte stichting genaamd Nieuw Thuis Rotterdam (SNTR) die statutair is verbonden aan De Verre Bergen.
 
Woonruimte en integratie
Met Nieuw Thuis Rotterdam wil De Verre Bergen twee problemen aanpakken: de vaak moeizame integratie van asielmigranten in de stad en het vinden van geschikte woonruimte. Het realiseren van huisvesting voor statushouders is door de rijksoverheid gedelegeerd naar gemeenten en Rotterdam kreeg de taakstelling om 906 statushouders te huisvesten in het eerste half jaar van 2016. Net als voor veel andere gemeenten is dit behoorlijk lastig, door de krappe woningmarkt.
 
De maatschappelijke interventie
De door De Verre Bergen ontworpen maatschappelijke interventie pakt deze twee problemen specifiek aan: door met privaat geld woningen beschikbaar te maken voor statushouders helpt de stichting de gemeente bij haar opgave statushouders te vestigen. Om de integratie te bevorderen introduceert DVB een integratieprogramma met vier doelen: taalverwerving, opleiding, begeleiding naar werk en maatschappelijke integratie.
 
Op het gebied van taal zullen de volwassen Syriërs worden geholpen binnen afzienbare tijd het Nederlands onder de knie te krijgen op B1 of B2-niveau. Kinderen ontvangen extra scholing om zo snel mogelijk hun taalachterstand in te lopen. Het tweede doel is de eerder genoten opleiding van de statushouders te inventariseren. Waar nodig zal door middel van bij- of omscholing hun kennis en kunde inzetbaar gemaakt worden op de Nederlandse arbeidsmarkt. Ook zullen de Syriërs begeleid worden bij het vinden van passend (vrijwilligers)werk. Het vierde doel is culturele en maatschappelijke integratie. De statushouders gaan actief aan de slag met inburgering en worden gestimuleerd in het ontwikkelen van sociale netwerken in de buurt en in de stad.
 
Impactmeting
Het is staand beleid bij De Verre Bergen dat van elk project dat zij financieren het maatschappelijk rendement wordt gemeten. Zo ook bij Nieuw Thuis Rotterdam. Hiertoe worden vooraf de beoogde resultaten vastgelegd. De deelnemers van het project zullen op hun voortgang worden gemonitord. Daarnaast wordt een controlegroep gevolgd om de resultaten te kunnen vergelijken. Dit is ook een van de de redenen dat er alleen met Syrische statushouders wordt gewerkt. Door te werken met een groep met eenzelfde taal en culturele achtergrond, zitten er minder variabelen in de onderzoeksresultaten. Ook is het makkelijker integratieprojecten op te zetten voor een meer homogene groep. 
gerelateerde items