Toon alles (2)

Nieuw succes voor Stoutfonds

30 september 2014, 04:00
Nieuw succes voor Stoutfonds
Nieuw succes voor Stoutfonds
Het Stoutfonds, in 2012 opgericht door maatschappelijk investeerder Start Foundation, betaalt boetes voor werkgevers die stages aanbieden aan ‘ongedocumenteerde’ jongeren die een beroepsopleiding volgen. Het Stoutfonds boekte hiermee succes, want de tegenstrijdige wetgeving die hieraan ten grondslag lag, werd door minister Asscher aangepast. Het Stoutfonds bleef niettemin in de lucht, want de ‘reparatie’ was niet volledig. Dat bleek onlangs maar weer eens. De rechter heeft in een nieuwe zaak nu gesproken en MBO Utrecht heeft hierin, in samenwerking met het Stoutfonds, gelijk gekregen. De boete is van tafel.

Nadat in oktober 2013 de wet was aangepast die het jongeren zonder verblijfsvergunning in het mbo onmogelijk maakte om zonder tewerkstellingsvergunning stage te lopen, kwam er een nieuwe case op het ‘Stoutfondspad’. Stoutfonds: ‘MBO Utrecht had een boete van 8.000 euro opgelegd gekregen door de Inspectie SZW (voorheen: Arbeidsinspectie) voor een stage van één van zijn leerlingen. De inmiddels afgestudeerde leerling (niet afkomstig uit een van de EER-landen) was in het bezit van een verblijfsvergunning, maar had een tewerkstellingsvergunning nodig om te mogen werken. Als legale leerling viel zij niet onder de aangepaste wet, hoewel ook hier sprake was van een stage als onderdeel van haar opleiding.’

In gelijk gesteld
‘Bovendien zou, indien ook de invoering van de wet Momi niet door technische problemen twee jaar was vertraagd, deze leerling door deze wetswijziging gedurende haar stageperiode sowieso vrij geweest zijn op de arbeidsmarkt. Vanwege deze wetswijziging had de Inspectie SZW na eerder verweer de boete al gehalveerd. Start Foundation, de organisatie achter het Stoutfonds, steunde MBO Utrecht om hiertegen alsnog in beroep te gaan. MBO Utrecht is in deze beroepszaak door de rechtbank nu in het gelijk gesteld.’

Zaak Volmer
De wet bepaalt dat de Inspectie SZW bij het opleggen van boetes rekening moet houden met de ernst van de overtreding, de verwijtbaarheid van de werkgever en de omstandigheden van het geval. Stoutfonds: ‘Helaas wordt dit evenredigheidsbeginsel in de praktijk zeer weinig toegepast door de Inspectie SZW. Zoals in de zaak Volmer, het lasbedrijf in Veenendaal dat begin dit jaar een boete van 12.000 euro ontving omdat de ondernemer een jongen met de Bulgaarse nationaliteit en een Wajong-status, afkomstig van het praktijkonderwijs, wilde bekwamen in het vak ‘lasser’. Hierover moeten de gestelde Kamervragen nog beantwoord worden.’

Een debat over deze zaak in de Tweede Kamer staat op 5 november op de agenda en het juridische traject is inmiddels in volle gang, meldt het Stoutfonds. Bovendien is er een procedure gestart om ondernemer Leo Volmer (foto) voorgedragen te krijgen voor een lintje.
gerelateerde items