Nieuw: Corporate Foundations Forum

14 oktober 2019, 06:05
Lenthe lanceert een nieuw platform voor bedrijfsfondsen
Lenthe lanceert een nieuw platform voor bedrijfsfondsen
Lenthe lanceert platform voor bedrijfsfondsen

Stichting Lenthe lanceert een nieuw initiatief: het Corporate Foundations Forum. Dit forum is een nieuw ledennetwerk dat zich richt op Nederlandse bedrijfsfondsen en op bedrijven die filantropische activiteiten ontplooien en bestaat concreet uit een jaarlijks kennisevent, onderzoek en in-housebijeenkomsten. 
 
De steeds grotere focus bij bedrijven op MVO- of MBO-beleid is een maatschappelijk uiterst relevante ontwikkeling. Volgens het longitudinale onderzoek Geven in Nederland vloeit er jaarlijks ruim twee miljard euro van bedrijven naar goede doelen.  Binnen grote bedrijven wordt er in dit kader steeds vaker beleid gemaakt op het geefgedrag en worden daar mensen voor verantwoordelijk gemaakt. Soms is dat één persoon (vaker in het MKB, zoals de DGA zelf), soms zijn dat (kleine) afdelingen of corporate foundations. Net als vermogensfondsen maken deze grote bedrijven steeds vaker Theories of Change of Logframes en meten ze steeds meer de impact van hun activiteiten. 
Filantropische activiteiten worden soms vormgegeven in een stichting/vermogensfonds - daarvan zijn er in Nederland een zestigtal bekend - maar vaker zijn ze belegd in de periferie van een bedrijf. De reden hiervoor is dat ‘filantropie’ (nog) geen core business van een for profit is.
 
Hoofddoel CFF
Deze factoren geven een beeld van een jonge, opkomende en zeer diverse subsector binnen het filantropische domein. Er zijn grote verschillen in professionaliteit, afstand tot het (moeder)bedrijf en ook in de motieven: van instrumentele (marketing)overwegingen, tot marktvraag tot intrinsiek citizenship. De middelen zijn daarbij ook divers: van giften, tot hybride vormen van sponsoring en werknemersvrijwilligerswerk. Bij alle diversiteit, maken de unieke eigenschappen van bedrijfsfondsen – in tegenstelling tot de ‘gewone’ vermogensfondsen - de behoefte aan kennis steeds manifester. Het hoofddoel van het nieuwe CFF is derhalve om een centraal platform te creëren voor kennisdeling tussen de leden en (stimulering van) onderzoek.
 
Waarom Stichting Lenthe?
Stichting Lenthe is een non-profitorganisatie die zich ten doel stelt om maatschappelijke vrijgevigheid en filantropie in Nederland te bevorderen door de inzet van onafhankelijke media, zoals o.a. De Dikke Blauwe, het leidende opinieplatform voor beslissers/bestuurders in de Nederlandse filantropie. Stichting Lenthe ziet de opkomst van corporate foundations als een belangrijke ontwikkeling die de brug slaat tussen bedrijven en filantropie voor een grote(re) maatschappelijke impact. Vanuit haar missie wil zij deze ontwikkeling bevorderen en faciliteren zonder winstoogmerk. Voor het opzetten en onderhouden van het CFF vraagt zij daarom slechts een bijdrage ter dekking van de kosten. Corporate Foundations Forum zal vanuit Lenthe worden gecoördineerd door DDB-Expert Marc Wortmann.
 
Inbreng corporate foundations
Voor het inrichten en invullen van het nieuwe Corporate Foundations Forum is Stichting Lenthe nadrukkelijk in overleg met de bedrijfsfondsen zelf: wat zijn hun specifieke (kennis)behoeften? Met deze input worden de contouren van het nieuwe netwerk steeds duidelijker, waaronder die van het launching event, dat in het voorjaar van 2020 zal plaatsvinden. Het event zal plaatsvinden bij Achmea Foundation, dat een van de drijvende krachten is binnen het reeds bestaande, informele netwerk van bedrijfsfondsen. Corporate Foundations Forum is een initiatief dat wordt ondersteund door dr. Lonneke Roza (Erasmus), onderzoeker en grondlegger van wetenschappelijke kennis over corporate foundations.  
 
Bedrijfsfondsen of maatschappelijk actieve bedrijven die geïnteresseerd zijn in het Corporate Foundations Forum en/of die het launching event willen bezoeken bij gastheer Achmea Foundation, of input willen leveren voor dit nieuwe initiatief, kunnen contact opnemen met:
 
Stichting Lenthe
Marc Wortmann
marc.wortmann@lenthe.nll


 

 
gerelateerde items