NFK verliest kort geding over kankerplatform

25 september 2017, 10:00
De rechter heeft de vorderingen van NFK afgewezen en de koepelorganisatie veroordeeld tot het betalen van de proceskosten.
De rechter heeft de vorderingen van NFK afgewezen en de koepelorganisatie veroordeeld tot het betalen van de proceskosten.
De rechtbank Amsterdam heeft uitspraak gedaan in het kort geding dat de Nederlandse Federatie Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) had aangespannen tegen KWF over het platform Kanker.nl. De NFK beschuldigde KWF ervan het platform volledig te willen beheren. De rechter wijst de vorderingen van NFK af en veroordeelt de koepelorganisatie tot het betalen van de proceskosten.
 
Eerder dit jaar was ruzie ontstaan tussen de organisaties over de aanlevering van informatie voor de patiëntenwebsite kanker.nl. Sinds de oprichting in 2014 zijn er drie partijen bij betrokken: KWF Kankerbestrijding voor de bouw en het onderhoud van de website, NKF voor de aanlevering van informatie en Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) als serviceverlener. Vorige maand liet KWF Kankerbestrijding volgens de Volkskrant weten de website eigenhandig te willen voortzetten. Eerder was echter afgesproken dat kanker.nl eigendom van de patiëntenfederatie zou worden als een van de drie partijen niet meer kon of wilde samenwerken.
 
Mediation
NFK vroeg de rechter in kort geding om KWF te gebieden de bepalingen van de Partnerovereenkomst na te komen en de website en het Content Management Systeem aan NFK over te dragen. Daarnaast wilde NFK een onvoorwaardelijke en exclusieve gebruikslicentie van KWF van de website en CMS, en volledige toegang hiertoe. De rechtbank adviseerde toen mediation, maar dat leverde niets op: partijen konden het niet eens worden en maakten toch de gang naar de rechtbank.
 
Die rechtbank heeft nu uitspraak gedaan en oordeelt dat niet vaststaat dat KWF niet wil samenwerken met NFK. Volgens de rechtbank lijkt het er meer op dat NFK het niet eens is met de (bestuurlijke) invulling van de nieuw opgerichte entiteit en de zeggenschap van de partners daarin. NFL betreurt de beslissing van de rechtbank. ‘We hebben klaarblijkelijk onvoldoende duidelijk voor het voetlicht kunnen brengen dat er fundamentele afspraken tussen de aanvankelijke samenwerkingspartners zijn geschonden. KWF wil nog steeds de krachten bundelen en blijven samenwerken.
 
gerelateerde items