Welkom in de Newsroom van... Fonds Gehandicaptensport

20 februari 2018, 05:00
Welkom in de Newsroom van... Fonds Gehandicaptensport
Welkom in de Newsroom van... Fonds Gehandicaptensport
Regelmatig stellen wij een van de DDB-partners aan u voor. Organisaties die zich zowel in de gedrukte jaargids en de speciale ‘wachtkamer-editie’ van De Dikke Blauwe, als ook op onze website profileren en de steunwaardigheid motiveert met hun eigen actuele newsroom. Deze keer vragen we uw aandacht voor: Fonds Gehandicaptensport. 
 
Fonds Gehandicaptensport zet zich in om sport voor iedereen met een handicap structureel mogelijk te maken, het sportaanbod kwalitatief en kwantitatief te verbeteren en meer aandacht te vragen voor de gehandicaptensport. Het doel is de sportinfrastructuur voor sporters met een handicap gelijkwaardig te laten aan regulier aanbod: meetbaar, efficiënt en effectief. De ambitie is dit in 2030 gerealiseerd te hebben.
 
In de periode 2014-2016 ontvingen honderden verenigingen en/of stichtingen een lokale bijdrage vanuit de bureausubsidies en hebben duizenden sporters met een handicap hiervan kunnen profiteren. De komende periode wordt het programma Uniek Sporten verder uitgerold. Dit programma is het speerpunt voor de komende beleidsperiode t/m 2021. Hiermee wordt een platform gecreëerd, dat sporters met een handicap stimuleert te gaan sporten, faciliteert en inspeelt op de behoefte, verenigingen activeert en faciliteert, sportmaatjes verbindt en vrijwilligers in kaart brengt.

Met een Sportfonds op Naam kunt u persoonlijk sporters met een handicap steunen. U bepaalt zelf de naam van het sportfonds én in overleg met Fonds Gehandicaptensport bepaalt u waar uw geld naar toe gaat. Kijk voor meer informatie hierover in de newsroom.

Meer weten over Fonds Gehandicaptensport? Neem dan een kijkje in de newsroom. Daar vindt u behalve het paspoort van het Fonds ook het laatste nieuws, video’s, de belangrijkste resultaten en het meest recente jaarverslag. Klik hier.

Wat is een Newsroom op de website van De Dikke Blauwe? Klik hier voor uitleg.
 
gerelateerde items