Naar het postkantoor!

3 oktober 2007, 08:59


AMSTELVEEN (3 oktober) - Vorige week startten negentien landelijke goede doelen met een proef op vijf postkantoren. In de postkantoren worden potentiële donateurs over de doelen geïnformeerd. Ook kunnen consumenten zich aanmelden als vrijwilliger of donateur. FM belde met Monique van Bijsterveld van VFI Diensten, die de trial coördineert.

 


FM: Is het een initiatief van VFI Diensten of van de postkantoren?

Van Bijsterveld: "De postkantoren zijn gekomen met het initiatief. Daarvoor hebben zij niet-commerciële partijen benaderd waaronder ook een aantal goede doelenorganisaties. Henk Kasbergen van Jantje Beton gaf postkantoren toen het advies om met mij contact op te nemen. Vanaf dat moment hebben we het collectief opgepakt en daar de meerwaarde van benadrukt. omdat goede doelenorganisaties niet of nauwelijks zichtbaar zijn voor het grote publiek en geen eigen balie/loket hebben maar ook niet de budgetten om dit zelf te gaan organiseren. De postkantoren vormen natuurlijk een prachtig netwerk om gebruik van te maken. Doe je dit met een of slechts een aantal goede doelen dan is de servicegedachte niet aan de orde, daarom heb ik er vanaf het begin op aangedrongen om het breder te trekken."

 


FM: Waarom deze samenwerking?

Van Bijsterveld: "Wij willen de zichtbaarheid van goede doelenorgansiaties richting het grote publiek vergroten. Wekelijks komen er een miljoen mensen op het postkantoor. Postkantoren zijn ingericht om zowel front- als back office-diensten te verstrekken: beide kunnen voor goede doelen interessant zijn. Denk daarbij niet alleen aan informatieverstrekking maar ook bijvoorbeeld aan het afstorten van geld, het verrichten van betalingen, het verwerken van mutaties en het distribueren van producten en diensten.

Gedurende de pilot zullen er op de vijf postkantoren regelmatig ongeveer 650.000 mensen komen. Vergeet niet dat op vijf minuten afstand van iedere burger er wel een vestiging is. Bovendien heeft het postkantoor een neutraal imago."

 


FM: Welke doelstellingen hebben jullie geformuleerd?

Van Bijsterveld: "Naast de collectieve doelstelling die hierboven beschreven is hebben de individuele deelnemers (19) ook hun eigen doelstellingen. Natuurlijk is het verstrekken van informatie een hele belangrijke, maar als afgeleide daarvan werving van zowel nieuwe donateurs als vrijwilligers en collectanten. Het gezamenlijk bouwen aan publieksvoorlichting is nieuw en testen we op deze manier uit. Het liefst zou ik een wand zien met allemaal gerealiseerde projecten om daarmee de relevantie van goede doelenorganisaties te bevestigen. Wellicht is dit een eerste stap in die richting."

 


FM: Wat kunnen consumenten precies verwachten in deze postkantoren?

Van Bijsterveld: "Ze zien een goede doelenwand met daarop narrowcasting; er zijn folders beschikbaar van en over de deelnemers; er is een computer met touchscreen en printer waarop per goed doel informatie beschikbaar is, online gedoneerd kan worden of gratis informatie aangevraagd kan worden. Daarnaast worden er acties in de kantoren georganiseerd waarvoor posters, flyers en baliemedewerkers worden ingezet."

 


FM: Gaan jullie ook merchandise verkopen? Zo ja, hoe zien jullie dit dan in relatie tot de bestaande goede doelenwinkels?

Van Bijsterveld: "Ja. er worden producten verkocht. denk hierbij aan boeken, kalenders, etc. Het is een nieuwe ontwikkeling voor goede doelenorganisaties om op deze manier de aandacht te vragen. Wij zullen deze ontwikkelingen volgen, en als het succesvol is zullen we zeker ook in de toekomst de samenwerkingsmogelijkheden met de goede doelenwinkels onderzoeken. Dat is nu nog niet gebeurd. de opbrengst van de verkochte artikelen gaat overigens direct naar het goede doel.

 


FM: Hoe zit het met de kosten. Pardon: investeringen?

Van Bijsterveld: "Wij betalen alleen de kosten voor de productie van de goede doelenwand. De postkantoren vragen geen huur of andere kosten van de goede doelen.

 


 

gerelateerde items