Menne Scherpenzeel nieuw bestuurslid Nederland Filantropieland

13 april 2017, 11:00
Menne Scherpenzeel neemt als nieuw bestuurslid van NLFL de portefeuille vrijwilligers onder zijn hoede
Menne Scherpenzeel neemt als nieuw bestuurslid van NLFL de portefeuille vrijwilligers onder zijn hoede
Bij Nederland Filantropieland is Menne Scherpenzeel aangetreden als bestuurslid. Hij neemt de portefeuille vrijwilligers onder zijn hoede. Paula Wiegers treedt op eigen verzoek terug, zij was sinds 2011 bestuurslid.
 
Menne Scherpenzeel (1964) is partner en medeoprichter van de Blauwe Noordzee en directeur van SailWise. Hiervoor was hij onder meer werkzaam bij de Nederlandse Hartstichting en het VSBfonds, zowel op adviseurs- als managementniveau. Daarnaast is hij bestuurslid bij de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV). ‘Ik werk graag mee aan het creëren van de beste omstandigheden en condities van maatschappelijk initiatieven. Deze initiatieven krijgen een steeds belangrijkere rol in de Nederlandse samenleving. Nederland Filantropieland, en ook NOV, maken zich daar hard voor. Ik kijk ernaar uit om daar, samen met het huidige bestuur, binnen mijn portefeuille een actieve bijdrage aan te leveren’, aldus Scherpenzeel.
 
Lijnen naar NOV
Voorzitter Fons van Rooij: ‘Hoewel Menne op persoonlijke titel toetreedt, liggen de lijnen naar NOV met zijn komst meer open dan ooit. Nederland Filantropieland is duidelijk over het verbond van geld én tijd voor een optimaal filantropieklimaat. Zo staat de vrijwillige inzet van inmiddels bijna honderd professionals aan de basis van het succes van Nederland Filantropieland. Intensief samenwerken met collega-organisaties is een andere kritische succesfactor. Met het aantreden van Menne bevestigen we dit nu ook op bestuurlijk niveau.’
 
Paula Wiegers treedt terug uit bestuur
Paula Wiegers is op 1 april op eigen verzoek teruggetreden uit het bestuur. Paula is in 2011 in het bestuur gekomen, na eerder vanuit de Rijksoverheid de totstandkoming van het convenant tussen overheid en sector te hebben begeleid. Zij heeft bijgedragen aan de vernieuwing van de vereniging en een groot aantal jaren namens Nederland Filantropieland in het bestuur van de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) zitting gehad. Paula blijft als ambassadeur en adviseur betrokken bij Nederland Filantropieland. 
 
gerelateerde items