Toon alles (2)

Vermogensfondsen & stadsdelen: een schot in de roos

24 oktober 2016, 18:00
Vermogensfondsen & stadsdelen: een schot in de roos
Vermogensfondsen & stadsdelen: een schot in de roos
Op 5 oktober vond een Meet & Greet plaats tussen vermogensfondsen en de gemeente Amsterdam. De bijeenkomst was een schot in de roos en heeft bij beide partijen grote indruk gemaakt. ‘We lijken meer op elkaar dan we van tevoren hadden gedacht. Wat ons bindt, is dat we het allemaal voor de inwoners van Amsterdam beter willen doen’, aldus Frieda de Pater, directeur van Stichting RCOAK[1]

 De Meet & Greet is een van de activiteiten waarmee handen en voeten gegeven wordt aan het Convenant tussen Vermogensfondsen en de gemeente Amsterdam. Dit Convenant is op 11 maart 2014 ondertekend door de voorzitter van het Landelijke Fondsenoverleg Rogier Moulen Janssen, door burgemeester Eberhard van der Laan en wethouder Zorg en Welzijn Eric van der Burg. De kern van het convenant luidt: ‘Door beter samen te werken streven burgemeester en wethouders enerzijds en de vermogensfondsen verenigd in het Landelijk Fondsenoverleg anderzijds, naar meer rendement voor het publieke belang.’
Samenwerken betekent elkaar kennen en weten te vinden, of in de woorden van Rogier Moulen Jansen: ‘Samenwerken is als een huwelijk, daarin moet je elkaar blijven ontmoeten.’ En zo geschiedde: vertegenwoordigers van dertig fondsen en daarnaast bestuurders en medewerkers van alle stadsdelen ontmoetten elkaar op de zolder van de Van Limmikhof van de Protestantse Diaconie Amsterdam, gebouwd met ‘geld van weldoeners om ouderen en behoeftigen van woonruimte en zorg te voorzien.’[2]
 
Verbinding
Na een warm welkom door Rogier Moulen Janssen namens de fondsen en Nevin Özütok namens de zeven stadsdelen van de gemeente Amsterdam volgen twee presentaties van Suzanne Kooij, afgevaardigde namens het Landelijk Fondsenoverleg en Larissa Wladimiroff, accounthouder Vermogensfondsen en Programmamanager Schuldhulpverlening bij de gemeente Amsterdam. Hoe zitten beide werelden in elkaar en hoe vinden we daarin wederzijds de weg om tot mooie verbindingen te komen? De focus van de vermogensfondsen ligt, op allerlei manieren, op de noden van de meest kwetsbare burgers in de stad. Er wordt gemiddeld zo’n twintig miljoen euro per jaar door vermogensfondsen in maatschappelijke initiatieven in Amsterdam geïnvesteerd. Het is van groot belang samen op te trekken: elkaar als financiers op dezelfde projecten informeren wanneer er bezuinigingen aankomen, uitwisselen over de voortgang op projecten waar beide partijen bij betrokken zijn, verbindingen tussen maatschappelijke initiatieven en vermogensfondsen tot stand brengen, van elkaar weten wat er in een gebied of op een thema speelt.  

 
De aanwezige vermogensfondsen
Uitwisseling
In de Meet & Greet wordt gewerkt aan het elkaar beter leren kennen. De stadsdelen, vertegenwoordigd door portefeuillehouders en medewerkers, geven in drie rondes een pitch over hun stadsdeel aan de vermogensfondsen. Wat speelt er in dit stadsdeel, wat zijn de noden van specifieke groepen of buurten, welke maatschappelijke initiatieven zijn interessant en welke kansen liggen er voor de vermogensfondsen?
 
Er is zo veel uit te wisselen tussen de vermogensfondsen en stadsdelen dat de sessies steeds te kort blijken. Een goed teken volgens de organisatoren, dit smaakt naar meer! Visitekaartjes worden uitgewisseld en vervolgafspraken worden gemaakt. We bespeuren zelfs de eerste aanzetten tot concrete samenwerking. In enkele stadsdelen ontstaat het idee bijeenkomsten te organiseren waarbij maatschappelijke initiatieven zich kunnen voorstellen aan vermogensfondsen. Ook willen gemeente en vermogensfondsen kijken hoe zij meer afgestemd met financieringsaanvragen kunnen omgaan en hun betrokkenheid bij bepaalde maatschappelijke initiatieven beter kunnen afstemmen. De behoefte wordt uitgesproken elkaar vaker te ontmoeten om nog meer verdieping op verschillende thema’s of gebieden te zoeken.
 
Kennis
De vermogensfondsen zijn blij verrast over de enorme kennis die de portefeuillehouders en hun ambtenaren hebben over wat er aan maatschappelijke initiatieven speelt in hun stadsdeel. Zij drukken stadsdelen op het hart om burgers en maatschappelijke initiatieven proactief naar de  fondsen toe te leiden of om samen op te trekken in het ondersteunen van initiatieven. Stadsdelen zijn omgekeerd verrast over alles wat de wereld van vermogensfondsen burgers eigenlijk te bieden heeft. Het grootste vuur ontstaat wanneer concrete problemen en projecten aan bod komen; hier vindt men elkaar!

De organisatoren van de bijeenkomst kijken tevreden terug. Een belangrijke stap in het verbinden van twee werelden is gemaakt. Zowel fondsen als portefeuillehouders van stadsdelen laten daags na de bijeenkomst hun enthousiasme voor een vervolg blijken. Zo zal ook geschieden. Verschillende ideeën die ontstaan zijn zullen door de vertegenwoordigers van de vermogensfondsen, Suzanne Kooij en Carla Houben, en de gemeente Amsterdam, Larissa Wladimiroff, Jeannette Dorsman, Roos Vollemans, Coby Kroon, Peter Koeneman en Jeanette Schouten in gang gezet worden.
 
 
[1] Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor
gerelateerde items