Manifest: ‘Effectiever vrijwilligerswerk alleen met hulp gemeenten’

21 juni 2018, 17:00
Rebecca Gerritse overhandigt het manifest aan Jan van Zanen.
Rebecca Gerritse overhandigt het manifest aan Jan van Zanen.
Zojuist heeft het Landelijke Overleg Vrijwilligersorganisaties in de Zorg (LOVZ) een manifest overhandigd aan VNG-voorzitter Jan van Zanen. Het manifest Vrijwillige zorg, hulp en ondersteuning: een onmisbaar kapitaal werd aangeboden door Rebecca Gerritse van Humanitas. ‘Met dit manifest willen we een signaal afgeven dat vrijwilligerswerk van onschatbare waarde is voor onze maatschappij en dat we kansen zien om datgene wat vrijwilligers doen nog effectiever te laten zijn. Daar hebben we dan wel de gemeenten en de beroepszorg bij nodig’, aldus Gerritse.
 
In het stuk vragen Vereniging NOV en zestien vrijwilligersorganisaties, waaronder Humanitas, Leger des Heils, Alzheimer Nederland, Present en de Zonnebloem, de overheid en de beroepszorg om anders te gaan denken over vrijwilligers in de zorg. Zo moeten vrijwilligers niet gezien worden als gratis extra handjes, maar als een essentiële aanvulling op het zorgaanbod. Ook willen de organisaties betrokken worden bij het maken van beleid en plannen, om zo de verschillende vormen van hulp beter op elkaar te laten aansluiten, zodat de mensen die het nodig hebben zo goed mogelijk worden geholpen.
 
Deskundig vrijwilligerswerk ontstaat niet zomaar, dit vraagt scholing en ondersteuning om goed voorbereid aan de slag te kunnen. De vrijwilligersorganisaties dringen eropaan om hiervoor budgetten vrij te maken. Tot slot bevat het manifest een oproep om met overheid, beroepszorg en vrijwilligersorganisaties gezamenlijk het belang van vrijwilligerswerk uitdragen.
 
Download hier het manifest Vrijwillige zorg, hulp en ondersteuning: een onmisbaar kapitaal
 
Onderzoek door Universiteit voor Humanistiek
Samen met Vereniging NOV onderzoekt de Universiteit voor Humanistiek hoe vrijwilligersorganisaties invulling en uitvoering geven aan de gevraagde nieuwe rol van vrijwilligers. De voorlopige resultaten van de eerste onderzoeksfase zijn te vinden in een tussenrapportage met de titel ‘Aan de andere kant van de schutting’

Deelnemers manifest

 
gerelateerde items