Natuurmonumenten lanceert ‘Maatschappelijk regeerakkoord’

31 maart 2017, 15:00
Als fractieleiders en informateur vanochtend aanwezig waren geweest bij het traditionele Voorjaarsforum van Natuurmonumenten, hadden zij geen betere indruk kunnen krijgen van de oerkracht van het maatschappelijk middenveld. De klap op de vuurpijl is inmiddels al op het Binnenhof gehoord: een ‘Maatschappelijk regeerakkoord’ met een hele concrete agenda voor groen en gezond Nederland. Geen solo pr-stuntje van Natuurmonumenten of van uitsluitend ‘groene’ clubs, maar een breed gedragen agenda door bijvoorbeeld projectontwikkelaars (Neprom), LTO Nederland, ING en ANWB.   
 
Alles vibreerde in de Amersfoortse Flint tijdens het Voorjaarsforum met een goed opgebouwd programma, losjes en humoristisch geleid door ex-Den Haag Vandaag-coryfee Ferry Mingelen. Een programma met goed getimede urgentie rond de huidige kabinetsbesprekingen, dat met vier sterke elevator pitches toewerkte naar de finale: een heus Maatschappelijk Regeerakkoord, opgebouwd rond vijf thema’s en 25 concrete actiepunten:
  1. Volhoudbare landbouw en gezond voedsel - ondersteund door BoerenNatuur.nl, het Louis Bolk Instituut en LTO Nederland;
  2. Natuur en biodiversiteit - ondersteund door Advin, Naturalis en Landal GreenParks bv
  3. Landschap - ondersteund door NEPROM, NVTL en VHG
  4. Klimaatverandering en water- ondersteund door met Ecoshape en ING
  5. Maatschappelijke activatie- ondersteund door ANWB en NOC*NSF
 
Oude tegenstellingen overwonnen
Natuurmonumenten-directeur Marc van den Tweel was zichtbaar trots te melden dat veel van de oude tegenstellingen overwonnen waren, want Natuurmonumenten werkte aan de groene deelakkoorden niet alleen met organisaties uit de eigen groene parochie. Boeren waren bereid tot overleg met natuurbeschermers, bouwers met ecologen, bankiers met actieve burgers. Van den Tweel: ‘Het Nederlandse landschap is een fysieke weergave van eeuwenlange samenwerking. Er blijkt optimisme en vooruitgangsgeloof uit. We zijn er een rijk en gelukkig land mee geworden. Die traditie moeten we voortzetten om ons land leefbaar te houden.’
 
De nieuwe agenda is volgens Van den Tweel ‘Frisgroen, inclusief en offensief’: ‘Ten tijde van de economische crisis is er ongelofelijk veel bezuinigd op natuur. Nu, ruim zeven jaar later de crisis voorbij is, realiseren steeds meer mensen zich wat de positieve bijdrage van natuur en groen is aan onze economie en aan ons welzijn. Investeren in natuur is niet rechts en niet links, maar nu broodnodig.’
 
Natuur Netwerk Nederland
In het Maatschappelijk regeerakkoord voor een groen en gezond Nederland staan concrete stappen, zoals het afmaken van het Natuur Netwerk Nederland volgens afspraak, en het doorzetten op natuurontwikkeling. De maatschappelijke coalitie vraagt te investeren in ‘natuurinclusieve’ landbouw met aandacht voor weidevogels, leefomgeving en milieu. Daarnaast is er een dringend pleidooi om de natuur als bondgenoot te zien bij water- en klimaatopgaven. Door water op te vangen in natuurgebieden en te investeren in onze grootste zoetwatervoorraad, het Marker- en IJsselmeergebied. Ook maakt de agenda de weg vrij voor mensen die zelf verschil willen maken voor natuur en landschap. Burgerinitiatieven verdienen ondersteuning en hulp.
 
gerelateerde items