Toon alles (1)

Leverage potential

20 mei 2009, 08:59


Onlangs vond in Rome de European Foundations Center Conferentie plaats: ruim 600 vertegenwoordigers van vermogensfondsen, familiestichtingen en NGO's uit vooral Europa en Amerika, congresseerden daar rond het thema: "Fighting poverty". Daarmee demonstreerden deze fondsengevende organisaties, waaronder ook veel Nederlandse, dat alleen door samenwerking grote, complexe maatschappelijke vraagstukken kunnen worden aangepakt. Maar belangrijker is misschien nog wel te constateren dat de doorgaans nogal in zichzelf gekeerde vermogensfondsen zich de laatste jaren meer en nadrukkelijker manifesteren als "change agents", die vanuit een unieke positie binnen de filantropie met de inzet van eigen durfkapitaal pionierswerk verrichten. Bijvoorbeeld door projecten te financieren die dienen als pilot voor verdere uitrol (door overheden en goede doelen die werken met publieksgeld), met het nadrukkelijke risico op "mislukking". Maar wat is een "mislukking" anders als de moeder van nieuw succes? Daardoor tonen vermogensfondsen hun authentieke kracht: hun hefboomfunctie. Voorwaarde is wel dat zij hun kennis delen en transparanter worden, niet in de laatste plaats t.o.v. de begunstigden. Ook op dit gebied zijn er positieve ontwikkelingen merkbaar, juist bij Nederlandse fondsen (zoals Fonds 1818 en Van Leer). Heel langzaam worden de traditionele (culturele) barrières tussen fondsengevende en fondsenwervende organisaties geslecht en komt er meer nadruk op aanvullende competenties, dan op de verschillen. Zolang dat het algemeen belang ten goede komt, een ontwikkeling die ik zeer toejuich.

gerelateerde items