‘Vrijwilligerswerk geeft sociale sector legitimiteit’

14 augustus 2017, 10:00
'Maatschappelijke organisaties moeten weer zelf borg staan voor hun legitimiteit.'
'Maatschappelijke organisaties moeten weer zelf borg staan voor hun legitimiteit.'
In het vierde en laatste deel in een serie over de waarde van vrijwilligerswerk in Sociale Vraagstukken schrijven Lucas Meijs, Judith Metz en Lonneke Roza over legitimiteitswaarde. Directe betrokkenheid zoals bij vrijwilligerswerk, zegt het drietal, creëert legitimiteit.
 
Door de opeenvolgende arrangementen van verzuiling en pacificatie en vervolgens het uitbouwen van de verzorgingsstaat heeft Nederland een heel omvangrijke (semi-)publieke sector gekregen, met grotendeels door de overheid gefinancierde civil society organisaties (publieke omroep, bijzonder onderwijs, woningcorporaties, welzijnsinstanties). Deze civil society is door dit proces van verstatelijking steeds minder van de burgers zelf geworden, omdat de overheid als belangrijke financier op de stoel van bestuurder en toezichthouder is gaan zitten. Dat schrijven Lucas Meijs (hoogleraar ‘Strategische Filantropie & Vrijwilligerswerk’, ECSP), Lonneke Roza (junior onderzoeker ECSP) en Judith Metz (lector Youth Spot, Jongerenwerk in de Grote Stad van de Hogeschool van Amsterdam). 
 
Onderhoud uitbesteed aan overheid
Dit heeft er volgens de schrijvers onder meer toe geleid dat maatschappelijke organisaties het onderhouden van hun legitimiteit hebben uitbesteed aan politici en de overheid. Ons pleidooi is dat maatschappelijke organisaties weer zelf borg staan voor hun legitimiteit, door daadwerkelijke betrokkenheid van (leken) burgers in hun meervoudige rollen als financier, bestuurder, lid en cliënt. Burgers moeten meer rechtstreeks bijdragen in de vorm van contributie en eigen bijdragen omdat ze daarmee aangeven de dienst te waarderen. Burgers moeten meer meefinancieren door vrijwilligerswerk en donaties. En burgers moet meer zelf rechtstreeks aan het roer staan.
 
Klik hier voor het volledige artikel.
 
♦DDB Journaal is met zomerreces, maar wilt u toch het filantropienieuws volgen? Neem dan een gratis abonnement op DDB Daily: elke dag om 12.00 uur het laatste nieuws in uw mailbox. Voor kosteloos abo: klik hier.
gerelateerde items