Resultaatgericht financieren voor corporate foundations 

5 maart 2020, 00:00
Ruben Koekoek en Matthijs Tiemens
Ruben Koekoek en Matthijs Tiemens
Ruben Koekoek (Social Finance NL) en Matthijs Tiemens (Oranjefonds)

Tijdens de sessie ‘Impact op maatschappij via financieringsinstrumenten’ geeft Ruben Koekoek, co-founder Social Finance NL, uitleg over een nieuwe financieringsvorm voor corporate foundations. Niet langer betalen voor inspanning, maar voor resultaat.
 
Social Finance NL is een sociale onderneming die duurzame en effectieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken faciliteert door middel van innovatieve samenwerkingen tussen overheden, sociaal ondernemers en (impact)investeerders. Gebaseerd op datagedreven analyses en resultaatafspraken.
 
Impact investing
‘In de workshop gaven we aan dat er veel meer mogelijk is’, vertelt Ruben Koekoek. ‘Aan de bestedingenkant is het mogelijk om veel resultaatgerichter te werken en via impact investing kan men ook aan de vermogenskant investeren in bedrijven die aanhaken op de missie van de corporate foundation.’   
 
‘Ook hebben we laten zien dat je andere instrumenten kunt gebruiken om die impact te realiseren. ‘Aan de ene kant: als je vermogen hebt, dan kan je dat zo beleggen dat je niet alleen een afweging maakt tussen risicoprofiel en het rendement dat je wilt realiseren, maar dat je ook kijkt welke impact je met investeringen kunt behalen. Het gaat hier dan om impact investing. 

 
Ruben Koekoek
En aan de kant van het geefgedeelte is uitgelegd hoe je in plaats van vooraf te betalen, ook achteraf kunt betalen voor een impact die een project maakt. Je betaalt dus niet langer voor inspanning, maar voor resultaat.’ Hieronder valt het financieringsmodel van de Social Impact Bonds (SIB’s), een voor Nederland vrij nieuwe publiek-private resultaatfinanciering. Voordelen zijn dat je inzicht hebt in effectiviteit van activiteiten, er sterke publiek-private partnerschappen tot stand komen om maatschappelijke problemen effectief op te lossen, het financieel risico wordt gedragen door private investeerders en er ruimte is voor preventie en innovatie.
 
Resultatenfonds
Met Matthijs Tiemens van het Oranje Fonds besprak Koekoek hoe een resultatenfonds werkt. Een resultatenfonds is een fonds dat alleen uitbetaald als de vooraf afgesproken resultaten zijn gerealiseerd. De interventie zelf wordt vooraf betaald door investeerders. Zij dragen dan ook het risico. Want als er geen resultaten worden geboekt verliezen de investeerders hun geld. Een voorbeeld hiervan is het Brabant Outcomes Fund (BOF) van de Provincie Noord-Brabant, waar zowel Oranje Fonds als Social Finance NL bij betrokken zijn. Daarnaast doen ook de maatschappelijke investeerders Stichting DOEN en de Rabo Foundation mee.
 
gerelateerde items