De verhoudingen tussen Greve en haar bestuur raken verder verziekt als Greve ter ore komt (van een getuige die dit onder ede wil bevestigen) dat bestuurslid Ton Oudejans zich op een borrel met oud-KPMG-collega’s zeer grievend uitlaat over de KNGF-directeur. Als Greve hierover verhaal komt halen bij het bestuur, wordt het optreden van Oudejans volgens Greve gebagatelliseerd en wordt het haar duidelijk dat zij geen steun krijgt. Het doet geen goed aan de intussen al danig bekoelde relatie tussen directeur en bestuur.
 
Intussen heeft Greve zich ziek gemeld, niet naar aanleiding van de arbeidssituatie, maar omdat zij voor kanker behandeld wordt, een feit dat door de publicitaire aandacht tot spijt van Greve publiek gemaakt wordt en breed uitgemeten in de Telegraaf.
 
De lijn van het bestuur krijgt een voor velen onverwachte wending als Greve – dertien jaar op rij goed beoordeeld en recent lof toegezwaaid met een bonus - wordt ontslagen om reden dat zij ‘geen draagvlak meer heeft’ in de organisatie. Het bestuur zou geschrokken zijn van berichten hierover uit de KNGF-organisatie en al vanaf begin 2016 een onderzoek hiernaar gestart zijn.
 
Als Greve haar ontslagbrief krijgt, ontbrandt een juridisch steekspel met als voorlopige uitkomst het hiervoor genoemde getuigenverhoor.

 
Bemiddelingspoging
Intussen maken diverse belanghebbenden zich ernstig zorgen over de situatie en de gevolgen van een (verdere) bloedige juridische strijd die ongetwijfeld nog meer publicitaire en financiële schade berokkent aan alle betrokken partijen. Enkele leden van de Businessclub ('Business Pub'), onderwie Dig Istha, Peter R. de Vries, Gerdi Verbeet en Charles Groenhuijsen hebben het bestuur aangeboden te bemiddelen om zo snel een einde te maken aan de juridische loopgravenoorlog. Volgens deze leden moet het op korte termijn duidelijk worden of het KNGF-bestuur op dit aanbod ingaat.

⇒Wordt vervolgd.
 
Naschrift redactie:
In het kader van de transparantie hebben directie en hoofdredactie van De Dikke Blauwe in gezamenlijk overleg besloten dat hoofdredacteur Charles Groenhuijsen niet meer bij of voor berichtgeving of opiniëring over deze zaak te betrekken. De reden hiervoor is dat Groenhuijsen op persoonlijke titel al sinds 2015 lid is van de Business Club van KNGF Geleidehonden en een van de leden is die heeft aangeboden om in de zaak te bemiddelen. Met deze beslissing wil DDB de schijn van belangenverstrengeling voorkomen. De journalistieke taken voor dit dossier worden nog uitsluitend waargenomen door hoofdredacteur Edwin Venema.
 
►Lees de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam: klik hier
►Lees het artikel over de uitspraak in de Telegraaf: klik hier
Nieuw: 
DDB Dailyelke dag om 12.00 uur het laatste nieuws & opinie van de afgelopen 24 uur in uw mailbox. Gratis service naast uw wekelijkse DDB Journaal.
Aanmelden: klik hier.
2/2
gerelateerde items