KNGF-bestuurders worden verhoord over ontslag directeur Greve

17 juni 2017, 14:30
KNGF-bestuurders worden verhoord over ontslag directeur Greve
Voorzitter Mijntje Lückerath, bestuurslid Ton Oudejans van KNGF Geleidehonden en nog vier betrokkenen moeten deze zomer voor de rechter verschijnen voor een getuigenverhoor onder ede. Dat heeft de Rechtbank Amsterdam beslist op verzoek van Ellen Greve: de KNGF-directeur vecht haar ontslag aan na een rel in de media over haar salaris. Vrijwel het volledige verweer van KNGF tegen zo’n verhoor werd door de rechter naar de prullenbak verwezen. Enkele prominente leden van KNGF's businessclub, onderwie Dig Istha, Peter R. de Vries, Gerdi Verbeet en Charles Groenhuijsen hebben aangeboden te bemiddelen, waardoor een bloedige rechtsgang met nóg meer publicitaire en financiële schade voor alle betrokkenen kan worden voorkomen.
 
Uitspraak Rechtbank gepubliceerd
De uitspraak van de Rechtbank Amsterdam in het ernstige arbeidsconflict bij KNGF Geleidehonden is in geanonimiseerde versie beschikbaar en geeft bij lezing een treurig beeld van de wijze waarop de relatie tussen directeur Greve en haar bestuur in zeer korte tijd volledig ontspoord is.
 
Ernstig verwijtbaar gedrag
Greve vroeg om het getuigenverhoor om aan te tonen dat haar ontslag op oneigenlijke grond heeft plaatsgevonden en dat het bestuur ‘ernstig verwijtbaar gedrag’ heeft laten zien. Daarbij gaat het om twee kernzaken: de wijze waarop de toelichting in het jaarverslag 2015 over Greves salaris en door het bestuur toegekende bonus tot stand is gekomen en de wijze waarop het bestuur omging met Greves klacht over bestuurslid Ton Oudejans.
Laatstgenoemde zou zich tegenover anderen zeer grievend hebben uitgelaten over Greve.
 
Verweer KNGF afgewezen
Het zeer uitgebreide verweer van 37 pagina’s van KNGF om een verhoor te voorkomen, werd door de Rechtbank vrijwel volledig afgewezen, inclusief het argument dat Greve het verhoor zou willen misbruiken voor een ‘fishing expedition’. In gewoon Nederlands: een zoektocht naar nog onbekende feiten die haar rechtspositie zouden versterken. Hiervan is volgens de rechter geen sprake.

Beknopte reconstructie: wat vooraf ging

Het toegewezen getuigenverhoor is een nieuwe stap in wat intussen dreigt uit te lopen op een bloedige juridische veldslag met louter verliezers. Een beknopte reconstructie (voor de uitvoerige versie: klik hier):
 
Als beloning voor haar ‘bijzondere prestaties in het jubileumjaar’ (2015) kreeg directeur Ellen Greve - die jaar op jaar goede beoordelingen krijgt van haar bestuur - twee extra maandsalarissen, zo mailde de RvT haar op 5 januari 2016. Greve is verrast en vereerd door deze geste van haar toezichthouders, maar realiseert zich dat daardoor haar salaris, weliswaar eenmalig, uitkomt boven de door branchekoepel Goede Doelen Nederland gestelde bovengrens van 124.000 euro. Inclusief bonus verdient Greve in 2016 meer dan het maximum: 154.000 euro. Dat komt vaker voor. Vorig jaar bij nog drie andere leden van Goede Doelen Nederland.
 
Volgens het principe ‘pas toe of leg uit’, een basisbeginsel van de Code Wijffels, voorziet Greve dat er wel wat aan de donateurs is uit te leggen. Als goede doelendirecteur kent zij de gevoelige strijkstokdiscussie en ze wil een toelichting op de beloning in het jaarverslag om de juiste context te geven en te voorkomen dat ze wordt weggezet als graaier of zakkenvuller. Greves voorstel voor een toelichting wordt door de RvT afgewimpeld: die wil het liever houden bij een standaardformulering en besluit het jaarverslag eind juni 2016 vast te stellen zonder de door Greve gewenste toelichting.
 
De Volkskrant, die haar jaarlijkse rondje langs de beloningen van goede doelendirecteuren maakt, heeft een trofee. Als op 15 juli 2016 de Volkskrant verschijnt, verklaart de RvT dezelfde dag nog op de website van KNGF ‘een verkeerde inschatting’ te hebben gemaakt. De raad ‘betuigt spijt’ en past het beloningsbeleid direct aan. 
 
Onder druk zegt Greve toe haar bonus te schenken aan een KNGF-project dat medische detectiehonden traint darmkanker op te sporen. Het is een openbare boetedoening, waarbij het bestuur zich niet voor, maar achter haar directeur lijkt op te stellen.
gerelateerde items