KeurmerkGoedeDoelen: Wat de betrokkenen zeggen

11 februari 2009, 08:59
ISF-voorzitter Peter Helmer (mede-initiatiefnnemer KGD):


"Of de aankondiging om op 1 april de inschrijving voor ons nieuwe keur te laten starten in feite een ultimatum is? Dat is niet mijn insteek. Wij streven oprecht naar één keurmerk en zijn daarover al heel lang, vanaf 2007, in gesprek met het CBF. Ons recente voorstel om te komen tot een CBF101, -102 en -103 Keurmerk is zo'n concrete poging. Tegelijkertijd zien wij bij het CBF weinig empathie voor onze standpunten. Wij zien klaarblijkelijk heel andere ontwikkelingen in de fondsenwerversmarkt dan het CBF. Wij zien een ontwakende markt met talrijke nieuwkomers. Dat die niet direct voldoen aan de zware eisen van het CBF is logisch: als je in de basisschool van de fondsenwerving begint, kun je niet direct je universiteitsdiploma halen. Maar dat wil niet zeggen dat je niet integer of niet betrouwbaar bent. Het is juist belangrijk om die nieuwkomers te laten instromen en ze vervolgens ‘op te voeden' met transparante kwaliteitseisen, juist in het belang van de gevers. Wij hebben daar als opleidinginstituut natuurlijk veel ervaring mee. Het CBF wil of kan deze groeimarkt niet onderkennen of domweg niet zien. Zij baseren zich klaarblijkelijk op een achterhaald beeld. Dat lijkt me onverstandig, want de ontwikkelingen gaan gewoon door."

 


"Als er uiteindelijk twee keurmerken komen, dan moet het maar zo zijn. Vanuit geversperspectief vind ik dat minder een drama dan vaak wordt voorgesteld. Je hebt in de consumentenmarkt voor hetzelfde product toch ook naast elkaar bestaande keurmerken? Het gaat erom dat gevers in één oogopslag zien of een doel betrouwbaar en integer is."

 


"Een nieuw keurmerk in de markt zetten is inderdaad geen sinecure. Dat zal een aanzienlijke marketinginspanning vergen. En nee, daar zitten we natuurlijk niet op te wachten, met name om de kosten van het keur voor de houders zo laag mogelijk te houden. Natuurlijk zijn we ons aan het oriënteren: ja ook bij de overheid. Per slot van rekening wordt het CBF ook door de overheid gesponsord. De goede doelenloterijen? Laat ik het zo zeggen: vooral in promotionele zin zouden zij veel kunnen betekenen bij de erkenning van ons keurmerk door hun beneficiënten."

 Adri Kemps (directeur CBF):

 


"De huidige voorstellen van ISF en SNGDT vormen geen basis om onder de naam van het CBF met een gedifferentieerd keurmerk voor een breed publiek naar buiten te komen. Daar heb ik verschillende argumenten voor. De belangrijkste is dat het huidige KGD vooral gericht lijkt op het verzamelen van data en het beschikbaar stellen daarvan op een website voor gevers, maar dat is nog geen keurmerk. Daarvoor ontbreekt de normatieve basis, zoals bij het huidige CBF-Keur. Een voorbeeld daarvan is het criterium van de onafhankelijkheid van bestuur. In deze voorstellen wordt voorbijgegaan aan het belang van toezicht zoals opgenomen in de Code Wijffels die inmiddels is vervlochten met het CBF-Keur. Donateurs kunnen wel allerlei gegevens vinden op de website, maar ze moeten er hun eigen conclusies aan verbinden. Voor een keurmerk ten behoeve van het algemene publiek is dit niet practisch.

Op het punt van de infovoorziening vindt ik dat het KGD onvoldoende rekening houdt met de diversiteit van de sector. De wens om impactmeting toe te voegen, juich ik zeer toe, maar dit onderwerp is veel te complex om onder de vlag van een keurmerk voor de bezoekers van een website te presenteren.

Verder constateer ik dat het KGD uit oogpunt van de gevers het er bepaald niet overzichtelijker op maakt. Wij werken op dit moment zelf hard aan ontwikkeling van een speciaal CBF-certificaat voor kleinere doelen - overigens in een werkgroep waar het ISF helaas is uitgestapt. Dan hebben we straks dus een CBF Keur, een "klein keur" van het CBF, het nieuwe KGD en dan is er ook nog het ANBI-logo. En daar zit voor mij ook een bezwaar: eigenlijk is het huidige voorstel KGD niets meer dan een ANBI-pluspakket.

Tot slot betwijfel ik of de beoogde versimpeling van de procedure in de praktijk ook zo zal uitpakken. Ik weet uit ervaring met de opzet van onze eigen databank filantropie hoe moeilijk het is om eenvoudige criteria te ontwikkelen voor een enorm diverse sector. Het lijkt me dat het KGD nogal ver van de praktijk staat: de data die men vraagt komen bijvoorbeeld niet overeen met de Richtlijn 650 van de accountants. Dat betekent straks veel extra werk voor de aanvragers."

gerelateerde items