Joop Daalmeijer (VFI) wil snel af van twee keurmerken naast elkaar

21 januari 2010, 08:59

AMSTELVEEN (21januari) - De nieuwe voorzitter van de brancheorganisatie voor goede doelen VFI Joop Daalmeijer heeft in zijn nieuwjaarstoespraak afgelopen dinsdag zijn scherpe afkeuring uitgesproken over het bestaan van twee keurmerken voor goede doelen: het CBF-Keur en het nieuwe KeurmerkGoede Doelen. "Verschillende keurmerken voor goede doelen dragen niet bij aan het maatschappelijk vertrouwen. Ik wil me er als VFI-voorzitter graag voor inzetten om aan deze situatie een einde te maken en liefst op zo kort mogelijke termijn"

De kersverse VFI-praeses Joop Daalmeijer zette met zijn nieuwjaarstoespraak direct de toon voor zijn voorzitterschap: transparante vernieuwing. "Laten we dit jaar in het teken plaatsen van vernieuwing. Het vernieuwen en tegelijk verstevigen van maatschappelijke steun, van onze relatie met de overheid, van samenwerking in de gehele sector, verbetering en vernieuwing van de beelden die het publiek van ons werk heeft, en van vernieuwing van het enige nationale keurmerkenstelsel. Weg met de stofwolken,weg met de onduidelijkheid zou ik zeggen. Daar heeft de gever, daar heeft de samenleving recht op", aldus Daalmeijer, die officieel pas sinds een maand als nieuwe VFI-voorzitter actief is.

Transparantie

Transparantie is voor wat betreft het toezicht een leidend principe volgens Daalmeijer: "Ook voor de wijze waarop we het toezicht hebben georganiseerd is een open houding belangrijk. Het ontstaan van het tweede keurmerk is wat mij betreft een jammerlijk zaak. Ik stoor me daar aan. Het maakt onze sector niet helderder, niet duidelijker." Daalmeijers toezegging om zich persoonlijk en ook op korte termijn in te zetten aan het bestaan van twee keurmerken-situatie een einde te maken, komt aan de vooravond van zijn benoeming als voorzitter van de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (in mei neemt hij get stokje over van Rien van Gendt, red.).In deze sectorbrede koepel is ook het ISF, initiatiefnemer van het Keurmerk Goede Doelen, vertegenwoordigd.

"Minder bureaucratie"

De kritiek van Daalmeijer lijkt zich niet eenzijdig op he tnieuwe keurmerk te richten. Daalmeijer verwoordde een aantal wensen ten aanzien van het CBF-Keur, waarin de door de VFI geïnitieerde Code Wijffels is vervlochten. "De evaluatie van het huidige keur, die we binnenkort met het CBF gaan uitvoeren, zou ik willen gebruiken om breed gedragen duurzame afspraken te maken. Van verschillende kanten krijg ik te horen dat het CBF minder star zou moeten zijn. Minder bureaucratie zal ik maar zeggen. En dat er binnen dat ene CBF een waaier aan keurmerken zou moeten zijn, die passen op het grote scala aan fondswervende instellingen. Omschrijvingen van die verschillende keurmerken zijn tegenwoordig, dank zij het web, heel eenvoudig te communiceren."

Andersoortige doelenwelkom

De lijn van de VFI om niet alleen de grote, landelijk wervende goede doelen te faciliteren, maar ook de kleinere organisaties, die sinds kort bij de koepel welkom zijn, zal worden doorgezet. Daalmeijer: "Als we kijken naar de totale sector van ‘goed doen' dan zien we duizend bloemen,groot, klein, allerlei geuren en kleuren...Het is duidelijk dat de VFI zich zal moeten bezinnen op de vraag of ze ook onderdak wil bieden aan vele kleine en andersoortige doelen. Mijn antwoord op die vraag is: JA! We moeten dan openstaan voor nieuwe vormen van samenwerking en voor vernieuwing van de wijze waarop wij belangenbehartiging organiseren."

"Snuf ensnuitje-bestuurders"

Daalmeijer deelde - ook als journalist en omroepman - met zijn gehoor tot slot nog enkele observaties ten aanzien van de beeldvorming over goede doelen. "Met u weet ik dat we enerzijds kwetsbaar zijn in een tijdperk van soms wat hyperig mediagedrag - gelooft u mij: zo is het nou eenmaal. En soms is dat mediagedrag volstrekt terecht. Ik heb er niks tegen als kranten, radio of televisie snuf en snuitje-bestuurders in onze sector opsporen, ze ontmantelen en journalistiek aan de paal nagelen. Dat is misschien voor ons niet leuk, maar iedereen van ons weet dat ook onze sector interessant is voo rgoudzoekers en fraudeurs."

gerelateerde items