Jaagt Wijffels kleine fondsen op kosten?

8 juni 2005, 08:59

Naleving van de Code Wijffels gaat zonder meer een hoop extra werk op financieel, administratief en communicatief terrein betekenen. Openheid, transparantie en verantwoording afleggen zijn immers sleutelbegrippen die het vertrouwen van het publiek in het goed functioneren van goede doelinstellingen moeten borgen. Wat betekent dit voor kleine fondsen?

 

In het tijdperk na Wijffels moeten fondsen aan een groot aantal nieuwe richtlijnen voldoen. Fondsenwervingscampagnes zullen ook adequaat moeten worden gecommuniceerd. Zonder onderscheid tussen groot en klein zullen de VFI-leden invulling moeten geven aan de nieuwe richtlijnen.
Wat is groot en wat is klein? De diversiteit in de kring van VFI-leden is groot. 

gerelateerde items