Irene Mol (Pequeno):

4 maart 2009, 08:59
In opdracht van Stichting Pequeno voerde de Werkgroep Filantropie (VU) een onderzoek uit naar de perceptie van het publiek van het CBF Keur. Wat iedereen eigenlijk wel wist werd bevestigd: donateurs weten niet zo goed wat het keur inhoudt. Voor de pers was het onderzoek aanleiding om flink uit te pakken. De controle op de goede doelen zou niet deugen. FM vroeg initiator Irene Mol (Pequeno) naar haar beweegredenen.


Was dat nodig; een onderzoek naar de publieksperceptie van het CBF-Keur?

 


Mol: "We hebben dit twee jaar geleden al een keer gedaan. Ook toen kwam naar voren dat veel Nederlanders niet weten wat het keur inhoudt en verwachtingen hebben die niet kunnen worden waargemaakt. Het leek ons een goed idee om dit onderzoek te herhalen, om de ontwikkeling te kunnen zien. Kijk, eigenlijk vind ik dat het CBF dit moet doen. Men zou veel actiever moeten kijken hoe het publiek denkt over het keurmerk en waar nodig de communicatie moeten aanscherpen. In dit opzicht is men nalatig geweest, met alle gevolgen van dien voor de beeldvorming."

 


Je kritiek op het CBF beperkt zich niet alleen tot communicatie en beeldvorming.

 


Mol: "Functies als belangenbehartiging en controle moeten in de sector beter gescheiden worden. Het CBF moet zich niet bezighouden met dit jaar is er minder gegeven, dat jaar meer. Het CBF moet controleren. Daarnaast kun je vraagtekens zetten bij de onafhankelijkheid. Er zitten twee VFI-leden in het bestuur. En er zitten bestuursleden op persoonlijke titel, die enorm met fondsenwerving bezig zijn. Mensen die er al sinds jaar en dag in zitten. Een aftreedrooster heb ik niet kunnen vinden. Het CBF moet echt eens heel scherp tegen het licht gehouden worden door een externe partij."

 


Over taken scheiden gesproken: maakt een onderzoek naar de publieksperceptie van het CBF-Keur deel uit van de statutaire taak van Stichting Pequeno?

 


Mol: "Ja, er is in onze statuten vastgelegd dat we de effectiviteit van goede doelen onderzoeken. We zijn gaandeweg op dit thema gestuit en hebben toen de statuten aangepast. We vinden dat een onafhankelijke partij dergelijk onderzoek moet doen. En aangezien niemand anders zich ermee bezig houdt... Er is bij de buitenwacht heel weinig kennis. Bijna niemand die weet hoe het in elkaar zit in dit wereldje."

 


Dat het publiek geen realistisch beeld heeft van het CBF-Keur was eigenlijk al genoegzaam bekend. Dit nieuwe onderzoek heeft geleid tot veel publiciteit, die niet positief is voor de sector. Is het effect niet averechts?

 


Mol: "Ja, binnen de sector weet men het. Maar journalisten zijn verbaasd. Dit is de eerste keer dat ze dit horen. Ik heb lang geprobeerd binnen de sector het gesprek op gang te brengen en te houden. Maar men draait zich om en gaat gewoon weer door. Het CBF heeft ook niets met mijn adviezen gedaan. En of dit nu nodig is? Ik vind toch dat de sector wakkergeschud moet worden."

 


Wat hoop je dat het resultaat zal zijn van het onderzoek en de media-aandacht?

 


Mol: "Ik hoop dat het CBF serieus gaat zoeken naar een weg die leidt naar onafhankelijkheid. Bijvoorbeeld door eens een stevig gesprek aan te gaan met de overheid. Het CBF moet natuurlijk niet willen dat de overheid de controlefunctie overneemt. Maar ondersteuning lijkt me welkom, ook financieel. Want het CBF drijft nu grotendeels op gelden die binnenkomen via de keurmerkhouders. Eigenlijk is het CBF met handen en voeten gebonden aan de VFI. Men zit daar op schoot. Hoog tijd dat de taken wat duidelijker gescheiden worden."

 


Klik hier om de onderzoeksresultaten (pdf) te downloaden

 


 

gerelateerde items