Toon alles (1)

Inkomsten grote goede doelen groeiden harder dan bestedingen

4 oktober 2016, 10:00
De grootste goede doelen in Nederland hebben de afgelopen vijf jaar hun totale inkomsten fors zien groeien met 29,35%. De doelbesteding groeide ook stevig, maar minder dan de inkomsten: 26,67%. Dit blijkt uit de gegevens van de leden van Goede Doelen Nederland. Bij deze koepel zijn vrijwel alle (middel)grote goede doelen in ons land aangesloten: samen vertegenwoordigen zijn naar schatting tweederde van de bestedingen aan maatschappelijke doelen in Nederland: ruim 2 miljard euro jaarlijks.

De cijfers over de afgelopen vijf jaar betreffen de top tien van organisaties die aan het jaarlijkse onderzoek van Goede Doelen Nederland heeft deelgenomen, met meer dan vijftig miljoen euro aan totale inkomsten. Deze top tien bestaat uit zeven organisaties in de categorie Internationale samenwerking, twee in de categorie Gezondheid en één organisatie in de categorie Natuur, milieu & dieren: Artsen Zonder Grenzen, Plan Nederland, Cordaid, Prins Bernhard Cultuurfonds, Natuurmonumenten, KWF Kankerbestrijding, Rode Kruis, Vluchtelingenwerk, ZOA en Unicef Nederland. Sinds 2004 onderzoekt Goede Doelen Nederland de ontwikkeling bij haar leden.
 

(bron: Feiten & Cijfers Goede Doelen Nederland 2015)

Samenvatting resultaten 2015
Vanaf vandaag staan de resultaten van het sectoronderzoek (cijfers over 2015) online op de website van Goede Doelen Nederland en goededoelen.nl. Dit jaar hebben 98 van de 145 leden deelgenomen aan het onderzoek. Het best vertegenwoordigd in het onderzoek zijn, als ieder jaar, grote (90%) en middelgrote (95%) organisaties en organisaties die actief zijn in de Internationale samenwerking.
In 2015 is nagenoeg hetzelfde bedrag (€ 1,9 miljard) aan maatschappelijke doelen besteed als in 2014 en ligt de omvang van de doelbesteding, in verhouding tot de totale inkomsten, op 85%. De totale inkomsten van de deelnemende goede doelen bedroegen ruim € 2,2 miljard, en zijn ten opzichte van 2014 licht gestegen: een toename van 3,1%. De inkomsten uit eigen fondsenwerving zijn met 7,1% toegenomen. De inkomsten uit donaties en giften zijn net als voorgaande jaren licht gestegen. Vorig jaar ontvingen de goede doelen in totaal € 214 miljoen uit nalatenschappen.
 
Salaris van de directeur
Het gemiddelde jaarinkomen van een directeur (bestaande uit brutosalaris, vakantiegeld, eventuele eindejaarsuitkering en variabele beloning) van de aan het onderzoek deelnemende organisaties met een directeur, was op full time basis € 99.905. De directiesalarissen van 2015 worden in oktober online gezet. Nadere berichtgeving daarover volgt.
 
►Wilt u het gehele onderzoek downloaden? Klik hier.
 
gerelateerde items