Inkomsten goede doelen stijgen licht

8 juni 2011, 08:59
AMSTELVEEN (9 juni) - Ondanks sombere voorspellingen en aangekondigde bezuinigingen zijn de gezamenlijke inkomsten van Nederlandse goede doelen vorig jaar licht gestegen. Dat blijkt uit onderzoek van PWC in opdracht van de VFI naar de twintig grootste organisaties uit haar ledenkring. Het bedrijfsleven gaf wel minder in 2010.


PWC voert momenteel een sectoronderzoek uit onder alle VFI-leden. Hiervan worden de resultaten begin juli gepresenteerd. Vooruitlopend op dit onderzoek heeft het accountantskantoor van de twintig grootste organisaties de cijfers op een rijtje gezet met betrekking tot totale inkomsten, doelbestedingen, inkomsten uit eigen fondsenwerving, kosten eigen fondsenwerving en aantal leden en donateurs. Bij deze organisaties zijn zowel de totale inkomsten als de inkomsten uit eigen fondsenwerving licht toegenomen. De totale inkomsten namen toe met 4,6 procent tot circa € 1,5 miljard.  De opbrengst uit eigen fondsenwerving steeg met 3,1 procent tot iets meer dan € 550 miljoen. De onderzochte organisaties hebben samen ook meer besteed aan hun doel dan in 2009.


Variërende resultaten

De inkomsten uit de SHO-acties voor Haïti en Pakistan verklaren voor een belangrijk deel de hogere inkomsten en doelbesteding. De kosten voor fondsenwerving zijn, afzet tegen de opbrengst van fondsenwerving, gemiddeld genomen iets lager (van 16,6 in 2009 naar 15,5 procent in 2010). Het totaal aantal leden en donateurs van deze organisaties neemt iets af met 2,5 procent. Het onderzoek toont echter vooral aan dat de resultaten sterk variëren.


Professioneler

In het Financieele Dagblad wijzen Bert Kuipers van het Diabetesfonds en Albert Jaap van Santbrink van Terre des Hommes op ontwikkelingen binnen de sector als een verklaring voor de gematigd positieve cijfers. "Als reactie op de neergang van de economie zijn veel organisaties professioneler geworden", zegt Kuipers. "Vooral in hun benadering van donateurs. De media en het Rijk volgen ons kritisch en we beseffen dat donateurs resultaten willen zien. Daarom zijn we transparanter en doen we nu veel meer om hen te binden dan vroeger."


Fiscale regelingen

De toekomst is echter nog onzeker voor organisaties die vooral afhankelijk zijn van subidies, zoals het Leger des Heils en Cordaid. Voor hen zullen de bezuinigingen van het kabinet pas volgend jaar voelbaar zijn. De VFI lobbyt daarom in samenwerking met andere brancheorganisaties voor het in stand houden en uitbreiden van gunstige fiscale regelingen voor schenkingen.


Meer informatie en een toelichting op de cijfers uit het onderzoek staan op www.vfi.nl.
gerelateerde items