Toon alles (3)

Financials In Focus: Han Nooten

8 juni 2016, 18:00
Han Nooten: bestuursvoorzitter Start Foundation
Han Nooten: bestuursvoorzitter Start Foundation
In een nieuwe serie korte bestuursportretten gaat De Dikke Blauwe een aantal filantropische 'financials' portretteren. Het gaat om bestuurders die vanuit hun toezichthoudende functie iets vertellen over het financiële beleid van hun organisatie. Deze bestuurders kunnen de penningmeesters zijn, of, als deze functie niet apart benoemd is in het toezicht, de bestuursvoorzitter of de voorzitter van een financiële (beleggings)commissie. Wij vinden de financiële component van het bestuurswerk in de Nederlandse filantropie vaak onderbelicht en dat doet geen recht aan het belang ervan. Volgens De Dikke Blauwe gaat er jaarlijks ruim 6 miljard euro (Geven In Nederland denkt €4,4 miljard) om in onze filantropiesector. Dat 'goede geld' (ongeacht de herkomst) dient op een goede wijze beheerd en besteed te worden en dat schept grote verplichtingen en brengt grote verantwoordelijkheden met zich mee. De mini-portretten bestaan uit antwoorden op een set standaardvragen, waardoor vergelijking van de antwoorden van andere geportretteerden vergemakkelijkt wordt.
 
In deze aflevering:
Han Noten (58), Voorzitter van het Bestuur van de Start Foundation.
 
1. Hoe lang zit u al in het bestuur (als penningmeester, of als medeverantwoordelijke voor het financiële beleid) en wat was uw motivatie om zich als zodanig in te zetten?
 
Ik ben bestuurslid sinds januari 2015. Daarvoor was ik zes jaar voorzitter van de inmiddels opgeheven Raad van Advies. Mijn motivatie om zitting te nemen in het bestuur is onze opdracht: mensen met weinig kans op werk, kans op werk bieden. De opdracht van de Start Foundation is ook mijn persoonlijke opdracht.

2. Doet u dit bezoldigd of onbezoldigd?
Bestuursleden van Start Foundation ontvangen een vergoeding van €8.550 per jaar.
 
3. Wat is uw persoonlijke/professionele achtergrond?

Ik ben psycholoog, vakbondsbestuurder, Eerste Kamerlid, werkgever, toezichthouder en burgemeester van Dalfsen.

4. Hoeveel tijd bent u kwijt aan uw bestuursfunctie?
Twee dagen per maand.
 
5. Aan wie is het vermogensbeheer uitbesteed (en zo niet, waarom niet) ?
Aan Kempen Capital Management.

6. Hoe kijkt u naar het in stand houden van vermogen, is uw leidraad inflatie?
In stand houden is geen doel. Impact is het doel.

7. Hoe staat het met Socially Responsible Investing (SRI) en voor hoeveel procent van de portefeuille is dit al toegepast?
We hebben inzake onze traditionele beleggingen geen specifiek SRI-beleid. Wel hebben we een richtlijn uitstaan dat we niet willen beleggen in bedrijven die sociale, milieu en of governance criteria stelselmatig schenden. Zulks naar richtlijnen die de Verenigde Naties hiervoor hanteert. Ook zijn bepaalde bedrijfstakken bij voorbaat uitgesloten zoals de wapenindustrie. Expliciet SRI beleid hebben wij geïmplementeerd in ons Mission Related Investing (MRI) beleid.

8. Doet uw instelling aan MRI?
Wij doen inderdaad aan MRI en hebben daarvoor tot 2019 15% van ons totale vermogen voor bestemd. Afhankelijk van de evaluatie van dat beleid zullen we consolideren, af- dan wel verder uitbouwen. We kennen vier deelportefeuilles in MRI
  1. Nederlandse bedrijven die werken conform de uitgangspunten voor inclusief werkgeverschap van de Start Foundation.
  2. Innovatieve nieuwe financiële producten waaronder social impact bonds.
  3. Maatschappelijk vastgoed
  4. Overig

Voor een kort cv van Han Nooten: klik hier.
Start Foundation is een onafhankelijk maatschappelijk investeerder die kansen en werk wil creëren voor mensen die kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt. 
 
gerelateerde items