Impact Challenge Event: impact evalueren is nog geen gemeengoed

27 november 2017, 13:00
Honderddertig deelnemers spraken tijdens het Impact Challenge Event met elkaar over hun ervaringen en het zichtbaarder maken van hun impact. (Foto: Jostijn Ligtvoet)
Honderddertig deelnemers spraken tijdens het Impact Challenge Event met elkaar over hun ervaringen en het zichtbaarder maken van hun impact. (Foto: Jostijn Ligtvoet)
Afgelopen vrijdag is de Impact Challenge officieel gelanceerd. Dit nieuwe, sectorbrede initiatief speelt in op de vraag om de maatschappelijke impact van de sector te vergroten en zichtbaarder te maken en bestaat onder meer uit een jaarlijkse impactmeting, een leergang en het Impact Challenge Event. Tijdens het Event werden de opvallendste resultaten van een inventarisatie onder ruim vierhonderd erkende goede doelen bekendgemaakt en besproken. Honderddertig deelnemers spraken met elkaar over hun ervaringen en het zichtbaarder maken van hun impact. ‘Het is duidelijk dat impact hoog op de agenda staat van goede doelen.’
 
Onder leiding van Farid Tabarki vonden bij gastheer ABN AMRO discussies plaats over diverse thema’s. ‘Het is duidelijk dat impact hoog op de agenda staat van goede doelen. Het is niet eenvoudig om impact te bepalen en zichtbaar te maken. Goede praktijkvoorbeelden, kennis delen en dilemma’s met elkaar bespreken helpt ons om ons werk nog beter te doen. De Impact Challenge is daarvoor een waardevol initiatief’, zegt Gosse Bosma, directeur Goede Doelen Nederland
 
Jaarlijkse sectorreflectie
De vragen voor de jaarlijkse sectorreflectie werden door vierhonderd organisaties ingevuld. Roline de Wilde, directeur CBF: ‘Daar zijn wij als ontwikkelgerichte toezichthouder heel blij mee. Wij hebben de organisaties deze vragen gesteld, omdat doelrealisatie een van de ontwikkelpunten is in de nieuwe Erkenningsregeling en omdat we sectorbreed een vertrekpunt willen creëren van waaruit we aan impact kunnen werken.’
 
‘Durf te investeren’
Uit de sectorreflectie blijkt dat bijna zestig procent van de vierhonderd ondervraagden (aan de hand van een model en een voorbeeldproject) logisch kan beredeneren hoe met hun activiteiten het beoogde maatschappelijke effect wordt bereikt. ‘Het geeft je een routekaart, een onderliggend fundament voor een effectieve en efficiënte strategie’, zegt Arthur Wiltink, directeur Wakker Dier. ‘Het helpt bij het blootleggen en toetsen van je aannames.’ Niet beginnen is volgens hem de grootste valkuil. ‘Durf te investeren in dit onderwerp. Kijk wat fondsenwerving kost. Waarom zou je een deel van die tijd niet investeren om je middelen beter te gebruiken? En dan is de uitdaging aan jezelf om daar naar eer en geweten iets aan te doen.’
 
Bewijsvoering vooraf
In de sectorreflectie geeft ruim tweederde van de goede doelen aan dat ze voorafgaand aan het project onderzoek naar de effectiviteit hebben geraadpleegd. Tijdens het Event werd hierover doorgesproken. De deelnemers gaven aan waarde te hechten aan het plegen van onderzoek vooraf. Wanneer ze dit niet doen, komt dat overwegend omdat ze denken dat er onvoldoende relevant onderzoek beschikbaar is of omdat ze het te duur of tijdrovend vinden. ‘Toch is vooraf onderzoek doen belangrijk’, vindt Marike van Seeters, directeur Homeplan. ‘Ook als de uitkomsten aangeven dat je activiteiten moet veranderen. Je kunt die euro maar een keer uitgeven, dan wil je die zo goed mogelijk besteden.’
 
Evalueren en monitoren
(foto: Jostijn Ligtvoet)
Het toepassen van een duidelijke en passende methode om impact te evalueren is nog geen gemeengoed, blijkt uit de sectorreflectie. In de tafeldiscussies bleek dat een van de redenen daarvoor kan zijn dat evaluaties soms leiden tot het inzicht dat iets minder goed werkt dan je dacht. Dan moet je lastige keuzes maken en daar is lef voor nodig. Dit vindt ook Ewout van Galen, directeur Programma’s Simavi. ‘Als je impact serieus neemt, dan leidt dat tot veranderingen in je organisatie. Ga het gesprek aan met je donoren: vraag om de ruimte om je interventies aan te passen als blijkt dat ze niet werken. Dan kan impact heel motiverend werken. Mijn tip is dan ook: werk vanuit vertrouwen, niet uit angst.’
 
Nog veel te leren
Bart Romijn, directeur Partos: ‘Al heel lang staat doelrealisatie centraal in ons werk, onder andere via veelzijdige leersessies en talrijke, soms zeer omvangrijke evaluaties. Tegelijkertijd is dit een terrein waar nog heel veel valt te leren en daarom vinden wij een extra sectorbrede impuls, via de Impact Challenge, cruciaal.’
 
Sustainable Development Goals
Ook werd aan de deelnemers gevraagd of de internationaal vastgestelde Sustainable Development Goals een bruikbare kapstok zouden kunnen zijn om de impact van de sector in een breder perspectief te plaatsen en zichtbaar te maken. Dit werd bevestigd door ongeveer driekwart van de aanwezigen. Een kleiner deel gaf aan dat hun missie minder goed paste binnen de SDG's.
 
Over de Impact Challenge
De Impact Challenge werd op 2 juni van dit jaar gelanceerd als opvolger van De Transparantprijs door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF), Goede Doelen Nederland, PwC, Impact Centre Erasmus, Wakker Dier, Nierstichting, Plan, Amref Flying Doctors, de Natuur en Milieufederaties, Simavi en The Hunger Project. Waar de Transparant Prijs zich vooral richtte op transparantie (hoe wordt het geld besteed), ligt bij de Impact Challenge de nadruk op impact (welk maatschappelijk probleem wordt met het geld opgelost). De Impact Challenge bestaat dit jaar uit het Event van 24 november, een inventarisatie (sectorreflectie) onder ruim vierhonderd erkende goede doelen en verschillende opleidingen.
 
►Meer informatie: www.impact-challenge.nl.
gerelateerde items