Sectorbrede ‘Impact Challenge’ wordt ‘opvolger’ Transparant Prijs

2 juni 2017, 15:48
Vanmiddag is een nieuw, sectorbreed initiatief gelanceerd onder de naam ‘Impact Challenge’. De Impact Challenge is een idee van Wakker Dier, Nierstichting, Plan Nederland, Amref Flying Doctors, de Natuur en Milieufederaties, Simavi, The Hunger Project, Goede Doelen Nederland, CBF, Impact Centre Erasmus en PwC. Het initiatief bestaat o.a. uit jaarlijkse impactmeting, een evenement en een leergang en speelt in op de om de maatschappelijke impact van de sector te vergroten en zichtbaarder te maken. 

Vorige maand maakte PwC bekend na bijna veertien jaar te stoppen met de Transparant Prijs voor het beste jaarverslag van goede doelen. Volgens PwC was het doel bereikt: de verslaggeving van goede doelenorganisaties significant verbeteren.’ PwC kondigde aan zich meer richten op impact en startte enkele gesprekken binnen de sector.
 
Vandaag werd bekend dat een nieuw initiatief wordt gelanceerd onder de naam ‘Impact Challenge’: een idee van Wakker Dier, Nierstichting, Plan Nederland, Amref Flying Doctors, de Natuur en Milieufederaties, Simavi, The Hunger Project, Goede Doelen Nederland, CBF, Impact Centre Erasmus en PwC. De Challenge speelt speelt volgens de initiatiefnemers in ‘op de gezamenlijke uitdaging waar de sector nu voor staat om de maatschappelijke impact van ons werk te vergroten en zichtbaarder te maken.’ 

Drie doelen

Het doel van de Impact Challenge is drieledig:
1.‘Impact’ te agenderen en sectorbrede kennis te verdiepen;
2. Van elkaar te leren en kennisuitwisseling;
3. Sectorbreed te discussiëren over impact en effectiviteit op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten en maatschappelijke trends.

Daarnaast onderzoeken de initiatiefnemers of de door de VN vastgestelde en mondiaal gedragen Sustainable Development Goals (SDG’s) ‘een bruikbare kapstok bieden om de impact als sector zichtbaar te maken en in een breder perspectief te plaatsen.’ 

Concrete activiteiten

De Impact Challenge start nog dit jaar met de eerste activiteiten om ‘impact’ sectorbreed te agenderen.:

1.Jaarlijkse impactmeting: Waar staat de sector op het gebied van impact? 
Om dit te meten, neemt het CBF voortaan reflectievragen over impact op in de jaarlijkse toetsing. Binnenkort ontvangen erkende goede doelen een e-mail met een verdere toelichting en link naar de jaarlijkse toetsing. 

2.Impact evenement:
In november wordt een impactevenement gehouden waar inspirerende voorbeelden van impactrealisatie worden uitgewisseld.

3. Leergang doelrealisatie:
In september organiseert koepel Goede Doelen Nederland een leergang om goede doelen te ondersteunen bij het impactgerichte werken en het naleven van de CBF-Erkenningsregeling. De leergang is toegankelijk voor zowel leden als niet-leden van Goede Doelen Nederland.

Binnenkort meer nieuws over dit nieuwe initiatief in De Dikke Blauwe.

►Bron: CBF
 
 
 
gerelateerde items