Helft maatschappelijke organisaties heeft impact activiteiten onvoldoende in beeld

8 december 2017, 08:00
BDO: Bijna de helft van de maatschappelijke organisaties weet onvoldoende wat de impact is van de activiteiten op de stakeholders. 
BDO: Bijna de helft van de maatschappelijke organisaties weet onvoldoende wat de impact is van de activiteiten op de stakeholders. 
Bijna de helft (47%) van de maatschappelijke organisaties weet onvoldoende wat de impact is van de activiteiten op de stakeholders. Dat blijkt uit onderzoek van BDO. Een opvallende uitkomst, want het belang om resultaten inzichtelijk te maken is de afgelopen jaren gegroeid. Ongeveer twee derde (65%) van de organisaties geeft wel aan de impact van de activiteiten duidelijk te maken aan de belangrijkste stakeholders.
 
Het belang om resultaten inzichtelijk te maken, komt voort uit een aanhoudende vraag van stakeholders (donateurs, subsidiegevers, leden) om verantwoording af te leggen. Traditioneel moet verantwoording worden afgelegd over juiste en rechtmatige besteding van ontvangen gelden. Daar is de vraag bijgekomen hoe de resultaten van de activiteiten onderbouwd kunnen worden door metingen en welke verdere effecten organisaties hebben op hun doelgroep en de maatschappij.
 
Concretisering
Er is in steeds mindere mate binding met een organisatie vanuit overtuiging of solidariteit. In toenemende mate wordt gekeken naar het voordeel. Bijvoorbeeld: wat levert dit lidmaatschap mij op? Of wat is het effect van mijn schenking? Maar ook subsidiegevers geven steeds vaker subsidie voor een concrete activiteit of een bepaald project in plaats van een vrij te besteden instellingssubisidie. 
 
Impactmeting
Door middel van impactmeting kan inzichtelijk worden gemaakt welke effecten met de activiteiten worden gerealiseerd. Het meten van de resultaten van de activiteiten kan op: outputs en outcomes. Outputs zijn meetbare resultaten, zoals het geven van 100 voorlichtingsbijeenkomsten over goede voeding op scholen. Outcomes zijn lastiger te meten. Een outcome is de impact van je activiteiten in het grotere geheel, bijvoorbeeld het effect van de 100 voorlichtingsbijeenkomsten op de gezondheid van kinderen in een bepaalde regio.
 
Om na te gaan of veranderingen daadwerkelijk toe te schrijven zijn aan een activiteit van de organisatie, zijn twee componenten van belang:
Vergelijking van de situatie vóór en nadat de activiteit plaatsvindt (analyse van verschil in de tijd).
Vergelijking van de situatie met en zonder activiteit (analyse van verschil tussen groepen).


 
 
Meer informatie
Heeft u uw impact voldoende in beeld? BDO ontwikkelde de Relevantiescan, die u direct antwoord geeft op deze vragen. Meer weten? Neem contact op met een van onze specialisten van de branchegroep Maatschappelijke organisaties via het telefoonnummer (030) 284 98 00.
 
gerelateerde items