IF-bestuur herkent zich niet in beschuldigingen Zeekant

11 december 2014, 04:00
IF-bestuur herkent zich niet in beschuldigingen Zeekant
IF-bestuur herkent zich niet in beschuldigingen Zeekant
Het IF-bestuur herkent zich in het geheel niet in het beeld dat van hen geschetst wordt door uitgever/hoofdredacteur Jaap Zeekant (foto). Dat staat in een verklaring op de website van koepel Instituut Fondsenwerving n.a.v. de ‘open brief’ die Zeekant enige tijd geleden publiceerde in zijn eigen media: die van Vakblad Fondsenwerving. In deze brief beschuldigt Zeekant het huidige bestuur van wanbeleid en vindt hij dat de Ledenraad in haar toezicht op het bestuur tekortschiet. Dat doet hij hoofdzakelijk op basis van onjuiste feiten, aldus het IF, dat ‘geen discussie via de media’ wil voeren.

Zeekant, ooit een van de oprichters van de beroepsvereniging NGF – later met ISF gefuseerd tot het huidige IF – richt zijn pijlen hoofdzakelijk op het huidige bestuur (Kees Vendrik, Fons van Rooij, Paula Wiegers, Pamala Wiepking en Hans Blaauwbroek). Vooral voorzitter Kees Vendrik zou ernstig tekortschieten doordat hij te weinig aanwezig is bij IF-vergaderingen en –bijeenkomsten. Bovendien zou Vendrik het autonome toezicht in een nieuw validatiestelsel te graag willen inleveren bij de overheid. ‘Een niet te onderbouwen en uiterst vreemd standpunt voor een voorzitter die juist geacht wordt het voor zijn achterban op te nemen’, aldus Zeekant. Ook zou de kennis van het vak fondsenwerving onvoldoende vertegenwoordigd zijn in het bestuur volgens Zeekant.

Financieel beheer
De zwaarste aantijging betreft echter het financiële beheer. Volgens Zeekant, die claimt door vele kritische IF-leden benaderd te zijn, zou het bestuur onvoldoende transparant zijn en niet genoeg gedaan hebben om de zorgelijke liquide positie van de koepel te verbeteren.
De Ledenraad, die toezicht moet houden op het bestuur, zou daarbij haar taak niet goed hebben uitgevoerd. Zeekant kwalificeert de huidige Ledenraad daarom als een ‘papieren tijger’, die hij oproept alsnog haar verantwoordelijkheid te nemen.

‘Onjuiste feiten’
Ook op verzoek van de redactie van Filanthropium wilde het IF-bestuur niet inhoudelijk ingaan op de ernstige beschuldigingen van Zeekant en verwijst naar de korte mededeling op haar website: ‘IF herkent zich niet in het beeld zoals geschetst. Het weerspiegelt een - op onjuiste feiten gestoelde – persoonlijke mening van één van onze leden. Er is tijdens de vele ledenbijeenkomsten die IF organiseert alle gelegenheid om over leden- en andere zaken te praten. Wij voeren geen discussie via de media.’

Collectief abonnement Vakblad opgezegd
De laatste opmerking verwijst ondubbelzinnig naar het publicitaire offensief dat Zeekant via zijn eigen Vakblad Fondsenwerving en social media heeft ingezet om de huidige leden te mobiliseren. Zeekant, die zijn kritiek nadrukkelijk ‘op persoonlijke titel’ publiceerde, was jarenlang zakenpartner voor het IF met zijn Vakblad Fondsenwerving, dat door IF met korting werd ingekocht als onderdeel van het lidmaatschap. Dat collectieve abonnement is met ingang van 2015 opgezegd.
gerelateerde items