Toon alles (2)

Hof: Scientology Kerk is wél ANBI

29 oktober 2013, 14:32
Hof: Scientology Kerk is wél ANBI
Hof: Scientology Kerk is wél ANBI
Anders dan Rechtbank Haarlem, oordeelt Gerechtshof Amsterdam dat de Scientology Kerk Amsterdam moet worden aangemerkt als ANBI. Het is een instelling die uitsluitend activiteiten verricht van kerkelijke of levensbeschouwelijke aard.

Het geschil rondom de Scientology Kerk Amsterdam richtte zich vooral op de vraag of de auditing en trainingen activiteiten waren die afweken van het kerkelijke of levensbeschouwelijke instellingskarakter. Het hof leidde uit de stukken af dat het doel van auditing en training (kort samengevat) is dat deelnemers een geestelijke en/of theoretische verdieping ondergaan. De rechter vond dat deze activiteiten, die er op gericht zijn om deelnemers verschillende stadia in hun geloofsbelevenis te laten doorlopen, niet veel afwijken van wat kerkelijke instellingen (kunnen) doen.

Geen verschil met religieuze activiteiten
Voor het hof was voldoende aannemelijk dat de auditing en de training een onderdeel vormen van de religieuze beleving en het een middel is om het geloof te verspreiden. Het hof zag hiermee geen verschil met religieuze activiteiten van andere kerkelijke instellingen. Bovendien zag het hof – anders dan de rechtbank – in de hoogte van de bedragen die voor auditing en training kunnen worden betaald (soms € 4550) geen reden om te concluderen dat sprake was van (semi) commerciële activiteiten. De Scientology Kerk is een algemeen nut beogende instelling (ANBI).
gerelateerde items