Hoe ziet de ‘gemiddelde filantroop’ eruit?

10 september 2014, 04:00
Hoe ziet de ‘gemiddelde filantroop’ eruit?
Hoe ziet de ‘gemiddelde filantroop’ eruit?
Hoewel de onderzoekers nadrukkelijk aangeven dat er geen filantroop hetzelfde is, komen uit het kwantitatieve onderzoek een aantal gemiddelde kenmerken naar voren die interessant zijn en verdere invulling geven aan het beeld dat uit eerder onderzoek naar voren is gekomen.

Duidelijk is dat dit onderzoek naar de rol van vermogende particulieren voor filantropie in Nederland nog in de kinderschoenen staat. Het is echter wel evident dat een relatief klein deel van de Nederlandse bevolking verantwoordelijk is voor het grootste deel van de particuliere giften. Prof. René Bekkers wees hier al op binnen het kader van het grote tweejaarlijkse onderzoek Geven In Nederland: 20 procent van de huishoudens is verantwoordelijk voor 80 procent de particuliere giften aan het goede doel (ca. 1,8 miljard euro, GIN2013).

Hoe ziet de ‘gemiddelde filantroop’ er in de onderzoekspopulatie uit? (let wel: hiermee bedoelen wij de respondenten uit het onderzoek, dat wil zeggen de welgestelde particuliere klanten van ABN AMRO MeesPierson)

Persoonlijke en financiële kenmerken

 • 3 van de 4 filantropen is man

 • 1 op de 10 filantropen is jonger dan 50 jaar; 7 op de 10 filantropen is ouder dan 60

 • 1 op de 2 filantropen is gepensioneerd

 • ruim 80 procent van de filantropen heeft kinderen

 • 6 op de 10 filantropen heeft een wetenschappelijke opleiding gevolgd (vooral economie en bedrijfskunde)

 • de filantroop geeft zijn levenskwaliteit een 8 (1 tot 10)

 • 66 procent geeft aan vermogen te hebben opgebouwd door hard te werken: ‘Het is hun niet komen aanwaaien’

 • filantropen die hun vermogen hebben verkregen uit hun eigen onderneming of uit dienstverband vertonen een hogere risicobereidheid (meer mannen dan vrouwen) dan respondenten die hun vermogen hebben geërfd

 • slechts 17 procent van de filantropen komt uit een welvarend gezin

 • 48 procent  (meer mannen dan vrouwen) heeft vermogen opgebouwd uit arbeid (eigen bedrijf of dienstverband)

 • 34 procent (meer vrouwen dan mannen) heeft vermogen uit een erfenis of schenking van de ouders

 • het gemiddelde vermogen van de filantroop komt uit op 4,7 miljoen euro (mannen gemiddeld 5,2 mio; vrouwen 2,8 mio.)

 • filantropen hebben niet automatisch ook een hoog inkomen: 4 op de 10 heeft een jaarinkomen onder een ton; slechts 3 procent verdient meer dan 5 ton tot 1 mio. op jaarbasis

 • het gemiddelde jaarinkomen is 160.000 euro

 • 92 procent van de respondenten ‘filantropisch actief’: door geld, tijd of kennis te geven

 • 81 procent van de filantropen geeft aan goede doelen door losse giften; 68 procent schenkt periodiek; 20 procent heeft een goed doel in het testament

 • de gemiddelde omvang van de donaties van filantropen bedraagt 11.089 euro per jaar

 • gezonde filantropen schenken gemiddeld 9.500 euro; minder gezonde 13.500

 • vrouwelijke filantropen doneren meer aan gezondheidsdoelen

 • filantropen doneren gemiddeld 3,3 procent van hun inkomen aan goede doelen (GIN 2013: 1,8 procent)

 • vrouwelijke filantropen doneren gemiddeld een hoger percentage van hun inkomen dan mannen (3,6 procent tegenover 3,2 procent)

 • de hoogste inkomens geven in absolute zin de hoogste bedragen, maar ook als percentage van hun inkomen: inkomens van boven de 5 ton geven 4,7 procent daarvan aan goede doelen

 • filantropen geven gemiddeld 0,3 procent van hun vermogen (vrouwen iets meer dan mannen); de meest vermogende particulieren doneren gemiddeld 155 duizend euro jaarlijks en zijn daarmee in absolute termen het meest vrijgevig

 • ‘ondernemers’ geven meer dan ‘dienstverbanders’: 14.135 tegenover 5449 euro jaarlijks

 • ‘ervers’ geven gemiddeld 11.824 euro, maar percentueel geven ze weer meer dan de ‘ondernemers’: 4 tegenover 3,3 procent van hun inkomen


 •  
gerelateerde items