Toon alles (1)

GIN2017 komt uit op bijna €6 miljard: had De Dikke Blauwe gelijk?

20 april 2017, 16:43
De Dikke Blauwe had gelijk met die 6 miljard, maar ook weer niet...
De Dikke Blauwe had gelijk met die 6 miljard, maar ook weer niet...
€5,7 miljard: dat is het ‘totaalbedrag’ van alle bronnen voor het goede doel in het geefjaar 2015 volgens ‘Geven in Nederland 2017’. Dit cijfer ligt aanmerkelijk hoger dan bij de vorige meting (2013): toen was het 4,4 miljard. Hoe kan dit? De onderzoekers hebben een andere meetmethode gebruikt voor een betere schatting. Volgens de ‘oude methode’ zou er sprake zijn van een lichte stijging (en dus niet van 1,3 miljard) t.o.v. de laatste meting.
 
Opnieuw een ondergrens
De €5,7 miljard is het resultaat van de optelsom van de (op een andere wijze dan in voorgaande onderzoeken) geschatte giften van huishoudens, van nalatenschappen, van fondsen (zowel geldwervende fondsen als vermogensfondsen), van het bedrijfsleven en van de opbrengsten uit de kansspelen. En het betekent dat de vrijgevigheid in Nederland vrijwillig 0,77 procent van het bruto binnenlands product (bbp) bedraagt (op de top was dat 0,96 procent). Het deel van het besteedbaar inkomen dat huishoudens besteden aan giften is gedaald van 0,93 procent (1999) naar 0,69% in 2015.
Is die €5,7 miljard een keihard cijfer? Nee. Ook dit keer betreft het een schatting, die volgens de onderzoekers opnieuw aan de lage kant is, vanwege de onvolledigheid van informatie over nalatenschappen en de bijdragen van vermogensfondsen. We kunnen dit nieuwe bedrag dus opnieuw zien als een ondergrens.
 
Heeft De Dikke Blauwe gelijk gekregen?
Twee jaar geleden al wees De Dikke Blauwe op de, ook de onderzoekers zelf duidelijk gesignaleerde, methodologische ‘gaten’ in het onderzoek ‘Geven in Nederland’: de nalatenschappen en vermogensfondsen. De Dikke Blauwe kwam toen met een ‘sigarendoos-berekening’ op een schatting van…€6 miljard.
Betekent dit dat de hoofdredactie van De Dikke Blauwe gelijk heeft gekregen? Ja en nee.
Ja omdat het bedrag van €6 miljard akelig dicht in de buurt zit van de huidige nieuwe ondergrens van Geven in Nederland 2017. Nee, omdat de onderliggende berekening van DDB niet overeenkomt met die van GIN. Met name de inschatting van de bijdragen van vermogensfondsen van DDB blijkt te hoog. De Dikke Blauwe ‘was right, but for the wrong reasons’.
 
Zijn we dus vrijgevig?
€5,7 miljard is een flink bedrag. Maar 0,77 procent van het bbp is weer niet zo veel. ‘Dat lage percentage lijkt in tegenspraak met het algemene beeld dat Nederland vrijgevig is’, zeggen de onderzoekers. Daar is een reden voor: ‘De Nederlander draagt vooral via de belastingen bij aan goede doelen. Ter vergelijking: in de Verenigde Staten schommelde het geefpercentage van het bbp in de periode 1965-2015 rond de 2 procent. Daar wordt echter veel minder via de algemene middelen aan goede doelen gegeven: de belastingdruk is er aanzienlijk lager. Bovendien heeft het Amerikaanse onderzoek Giving USA wel volledig zicht op de bijdragen van (vermogens)fondsen en Geven in Nederland niet.
►Wilt u het volledige onderzoek, alle tabellen, grafieken en analyses lezen, bestel dan hier het boek Geven in Nederland.
gerelateerde items