Toon alles (1)

Overheid vaak hinderpaal voor burgerinitiatieven

19 september 2017, 13:30
Wat is er nodig om van een burgerinitiatief een succes te maken? En wat zijn de belangrijkste problemen die mensen tegenkomen? Op een oproep van de NOS aan het publiek om concrete projecten te noemen kwamen meer dan 150 serieuze reacties binnen. De buurt en de 'voortrekkers' van de projecten zelf kwamen in die lijst naar voren als belangrijkste succesfactoren. Terwijl gemeenten en andere overheden verreweg het meest werden genoemd als hinderpalen.
 
Gemeente een hobbel
Burgerinitiatieven passen niet altijd in de bestaande kaders en regels, en er is bij ambtenaren soms onvoldoende bereidheid om daar flexibel en creatief mee om te gaan, is de breed gedeelde klacht. ‘De gemeente is tot nu toe vooral een hobbel geweest omdat er zoveel regelgeving is en niets kan en niets mag’, vertelt een van de initiatiefnemers.
 
Uitzonderingen
Maar er zijn ook uitzonderingen: sommige gemeenten reageren juist positief op een burgerinitiatief en denken actief mee. Het meest in het oog springende voorbeeld is Gouda, waar inwoners zelf bepalen waaraan de subsidies voor dit soort plannen worden besteed. ‘Als het nodig is, kunnen we een ambtenaar ’s nachts in het weekend bellen’, meldt een tevreden bewoner over het team dat dit project begeleidt.
 
(Bron: NOS)

Lees ook het artikel: De participatiesamenleving lijkt er vooral voor de elite.
 
gerelateerde items