Toon alles (2)

Heiligt het goede doel alle middelen?

28 augustus 2014, 04:00
Is het goede doel altijd heilig?
Is het goede doel altijd heilig?
Er is voor juni volgend jaar een heel bijzondere mars aangekondigd in de VS: goede doelenleiders gaan in een driedaagse voettocht aandacht vragen voor hun goede werk en ten minste 1 miljoen dollar ophalen voor de ‘Charity Defense Council’, een belangen- en lobbyclub die tegenwicht moet bieden tegen negatieve beeldvorming, branchecampagnes gaat ontwikkelen en juridische ondersteuning gaat geven.
Initiator is Dan Pallotta, die al enige jaren bezig is een non-profit-tegenbeweging te organiseren. Dat wil zeggen tegen de critici die goede doelen vooral op hun overhead beoordelen, in plaats van op hun prestaties. Volgens Pallotta gaat het vooral om ‘performance’, en veel minder om ‘percentage’.
Met die opvatting heeft Pallotta ook veel vijanden, die menen dat hij de deur wagenwijd openzet voor een for profit-mentaliteit waar goede doelen nu juist zo onder te lijden hebben.
Pallotta is met zijn provocatieve tegengeluid en zijn niet brandschone verleden als for profit-fondsenwerver een omstreden figuur in de VS, maar zijn aanhang onder non-profit-leiders groeit de laatste jaren na de publicatie van enkele boeken en zijn beroemde TED-Talk ‘The Way We Think About Charity Is Dead Wrong’.
Een ‘non-profit power movement’ in de Lage Landen lijkt om een aantal redenen (nog) niet erg waarschijnlijk. Niet alleen is onze verzuilde charitas hopeloos verdeeld, maar ook nog niet toe aan een renaissance van het zelfbewustzijn. Goede doelen in Nederland hebben zelf nog nauwelijks intern de de discussie over (het meten van) effectiviteit geopend. We zitten nog in de fase dat we onze eigen regels over de overhead(plafonds) erg verontschuldigend aan de man brengen: kijk eens hoe zuinig we met uw centjes omgaan! Maar een relatie tussen die overhead en de feitelijke prestaties? Dus de overhead (mogelijk tijdelijk) keihard opschroeven om een concreet doel te halen? De geesten zijn er nu nog niet rijp voor.  
De mars van Pallotta echter afdoen als ‘Amerikaanse toestanden’ waar we in het egalitaire Nederland niet op zitten te wachten, zou echter getuigen van struisvogelgedrag. Het is verstandig te kijken naar deze spannende ontwikkeling in VS-gidsland en te zien wat wij ervan kunnen leren. De prestatie-percentage-discussie zal ook hier door non-profitleiders vroeger of later in de publieke arena gebracht worden. 

P.S.: Bekijk het filmpje van Pallotta’s mars: klik hier
P.S: Bekijk de TED-Talk van Dan Pallotta: klik hier
gerelateerde items