Grotenhuis interim-voorzitter VFI

14 juni 2007, 08:59
AMSTELVEEN (14 juni) - Cordaid-directeur René Grotenhuis wordt door het VFI-bestuur voorgedragen als de tijdelijke opvolger van de vertrekkende voorzitter Paul Beerkens. De ALV van de VFI op 28 juni moet de voordracht nog officieel bekrachtigen of komen met tegenkandidaten. Grotenhuis was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.


De keuze van het VFI-bestuur voor een interim-bestuurder hangt samen met de ophanden zijnde voorstellen voor wijziging van de organisatie van de koepel voor landelijk wervende goede doelen. De door het bestuur als "essentiele veranderingen" aangeduide wijzigingen zullen tijdens de ALV besproken worden. Volgens welingelichte bronnen zullen de veranderingen vooral gaan in de richting van een organisatie waarbij de directie en uitvoerende organisatie van de VFI zwaarder worden opgetuigd, terwijl het bestuur in een meer toezichthoudende rol op grotere afstand komt te staan. Op die constructie zal t.z.t. ongetwijfeld ook het profiel van de opvolger van interim-voorzitter Grotenhuis worden afgestemd.

Behalve Grotenhuis draagt het VFI-bestuur ook twee nieuwe bestuursleden voor: Marijke van Eck (directeur Vereniging Zonnebloem) en Ronald Gorter (directeur Fonds Psychische Gezondheid).

 


Commissie Hans Pont II

Een belangrijk punt tijdens de komende ALV wordt voorts het advies van de Commissie Hans Pont II. Deze commissie heeft in de afgelopen periode op verzoek van VFI en CBF gekeken naar de vervlechting van de Code Goed Bestuur en het CBF Keurmerk. De Commissie Pont II is bezig met de afronding van haar schriftelijke eindronde en zal binnenkort haar eindadvies aan de opdrachtgevers overhandigen.

gerelateerde items