Toon alles (1)

Grote gever geeft relatief meer dan miljonair

19 november 2015, 11:00
Ook van een fijne motregen worden goede doelen nat
Ook van een fijne motregen worden goede doelen nat
Het onderzoek Filantropie in Nederland richt zich op de verwachting van de ‘grote gever’. Donateurs die niet per se miljonair zijn, maar wel minimaal duizend euro per donatie geven. Deze groep geeft in absolute zin minder, maar in relatieve zin meer dan miljonairs.

Non-profit organisaties (NPO’s) zijn gewend de term ‘grote gift’ te gebruiken en kunnen zich hierbij in het algemeen goed een bedrag voorstellen. Tijdens het kwalitatieve onderzoek bleek dat dit voor grote gevers vaak niet het geval is. Zij vinden het lastig om te bepalen wanneer een gift ‘groot’ is, of in ieder geval groot genoeg voor het doel dat zij steunen.

Geefgedrag
Circa de helft van de grote gever-respondenten gaf in 2014 in totaal 1 tot tienduizend euro aan NPO’s. Bijna 10% gaf in totaal honderdduizend euro of meer. Van in verhouding de meeste gevers (41%) was de grootste gift 1 tot 2,5 duizend euro. De helft van de grote gevers gaf 1 tot 5 grote giften in 2014.
Binnen dit onderzoek geven de meeste respondenten hun grote giften aan internationale hulp en cultuur, de grootste giften werden gegeven aan gezondheid en onderwijs. Wat opvalt, is dat hoe meer mensen in totaal geven, hoe meer zij hun giften verspreiden over verschillende NPO’s.

Profiel van de gever
Van de gevers die meewerkten aan het onderzoek was 65% man en 35% vrouw. Ze zijn overwegend hoogopgeleid: 87% heeft een HBO+ diploma. Slechts 9% heeft alleen een HAVO, MBO of lager diploma en 4% heeft na het VWO geen opleiding meer gevolgd. Voor bijna de helft (47%) bestaat de groep respondenten uit gepensioneerden, een kwart heeft een eigen bedrijf, 21% is in loondienst en 5,8% geeft aan niet te werken. Van de respondenten gaf 40,5% aan gelovig te zijn. Het overgrote deel (82,8%) is ouder dan 50 jaar. Slechts 5,6% is 20 - 40 jaar.

Maatschappelijk betrokken en ondernemend
De grote gevers die meewerkten aan het onderzoek bleken zeer maatschappelijk betrokken: uit de online enquête blijkt dat maar liefst 73,3% een vorm van vrijwilligerswerk heeft gedaan in 2014. Het ondernemende profiel van grote gevers werd bevestigd in het kwalitatieve onderzoek: de meesten hadden zelf een bedrijf, stichting of ander initiatief opgezet. Geven is voor veel grote gevers een middel om de maatschappelijke betrokkenheid vorm te geven en dit lijkt hen vaak met de paplepel ingegoten. Naast hun gift willen grote gevers ook graag in andere vormen betrokken te zijn.
gerelateerde items