Toon alles (2)

Greenpeace en VFI reageren op kritiek dure huisvesting

5 september 2015, 18:39
Volgens Greenpeace vertelt het artikel in het AD van eergisteren over dure huisvesting van enkele goede doelen niet het volledige verhaal.
Volgens Greenpeace vertelt het artikel in het AD van eergisteren over dure huisvesting van enkele goede doelen niet het volledige verhaal.
Volgens Greenpeace vertelt het artikel in het AD van eergisteren over dure huisvesting van enkele goede doelen niet het volledige verhaal. Ook koepel VFI vindt de conclusies uit het stuk nogal kort door de bocht. ‘In 2014 is Greenpeace verhuisd. Daar ligt een kosten-batenanalyse aan ten grondslag die op het eerste oog lijkt in te houden dat wij duur gehuisvest zijn. Wie iets verder kijkt dan slechts kale huurkosten, ziet echter dat ons nieuwe pand in de Smederij aan het NDSM-plein in Amsterdam-Noord een flinke, klimaatvriendelijke bezuiniging is ten opzichte van ons vorige kantoor, die op een termijn van tien jaar zijn vruchten afwerpt’, aldus Greenpeace.

Greenpeace: ‘Ons nieuwe kantoor staat in de top-25 van duurzaam verbouwde panden in Nederland. Bij de keuze voor nieuwe huisvesting is gekeken naar de totale kosten. Huurkosten plus servicekosten tellen op tot 204 euro per vierkante meter. Het Amsterdams gemiddelde ligt op 227 euro per vierkante meter. De huurkosten voor Greenpeace liggen dus tien procent lager dan dat gemiddelde. Bij het huren (of kopen) van een pand hebben we niet alleen gekeken naar de kale huurkosten, maar ook nadrukkelijk naar variabele lasten zoals de energierekening. Het energieverbruik van het nieuwe Greenpeace-gebouw is ruim een kwart lager dan het landelijk gemiddelde en omdat Greenpeace alleen windenergie van Nederlandse bodem gebruikt is de CO2 uitstoot vijftig procent minder dan gemiddeld. De CO2-emissies van gasgebruik worden door Greenpeace gecompenseerd.’

Kritische blik
Het standpunt van VFI is dat het goed is dat met een kritische blik naar de goede doelensector gekeken wordt. ‘Donateurs en andere betrokkenen willen graag weten hoe giften worden besteed. Van goede doelen die steun van het publiek krijgen wordt verwacht dat ze de middelen zorgvuldig, efficiënt en effectief inzetten. Elk goed doel moet daarbij zelf weloverwogen keuzes maken. Donateurs moeten altijd in de gelegenheid zijn om hier informatie en uitleg over te krijgen. Voor goede doelen is dat essentieel en ze zijn daarom transparant over hun werkwijze en de kosten die ze maken om hun maatschappelijke doelen te realiseren. Ook de huisvestingskosten vallen daaronder’, aldus VFI.

‘Geen aanleiding voor regels of normen’
Op de vraag of er geen regels of normen specifiek voor de huisvesting van goede doelen moeten komen is zegt directeur Gosse Bosma: ‘Onze leden zijn goed in staat om ten aanzien van de huisvesting goede en afgewogen keuzes te maken. Onze ervaring is dat onze leden hier heel zorgvuldig en transparant mee omgaan. Er is naar de mening van VFI, geen aanleiding om eisen te stellen aan de hoogte van huisvestingskosten. Voor de komende jaren is onze gezamenlijke inzet vooral gericht op de verantwoording van de resultaten en de maatschappelijke betekenis van goede doelen. Goede verantwoording van de kosten blijft natuurlijk essentieel.’
gerelateerde items