Goededoelensector wil uitzondering wetsvoorstel telemarketing

15 mei 2019, 06:00
Mona Keijzer moet nog reageren op brief van goededoelensector
Mona Keijzer moet nog reageren op brief van goededoelensector
Goede Doelen Nederland en Nederland Filantropieland discussiëren met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) over het uitzonderen van goede doelen voor een opt-in regiem voor telemarketing, schrijven Goede Doelen Nederland en Nederland Filantropieland.
 
Dit standpunt en de argumenten die een uitzondering rechtvaardigen, zijn samengevat in een positionpaper. Dit is de basis voor de gesprekken met EZK. De positionpaper beschrijft de bijzondere positie van goede doelen vanwege het grote maatschappelijke belang van hun werk. Daarom verdienen goede doelen de ruimte om een beroep te kunnen doen op de steun van het publiek. Dit standpunt is ook per brief onder de aandacht gebracht bij staatssecretaris Keijzer. Op korte termijn wordt een reactie van de staatssecretaris verwacht.

Wetsvoorstel in voorbereiding

Het wetsvoorstel voor een opt-in regiem voor telemarketing wordt momenteel voorbereid. De verwachting is dat het wetsvoorstel rond de zomer in consultatie wordt gebracht. In de afgelopen maanden is de inzet van de goededoelensector en de argumenten die een uitzondering rechtvaardigen samen met leden uitgewerkt.

Projecten onder druk

Uit onderzoek onder de leden van Goede Doelen Nederland naar de impact van een opt-in regiem voor organisaties die telemarketing inzetten, blijkt dat gemiddeld bijna 30% van de donateurs via dit kanaal geworven wordt. Het gaat hierbij om zo’n 100 miljoen euro op jaarbasis. Een opt-in voor dit kanaal betekent dus dat diverse maatschappelijke activiteiten en projecten onder druk komen te staan of niet meer uitgevoerd kunnen worden.

Lees hier de brief aan staatssecretaris Keijzer en de positionpaper

(Bron: Goede Doelen Nederland en Nederland Filantropieland)
 
gerelateerde items