Goede doelen en Bel-me-niet-register: Verhagen ziet geen verband

26 januari 2011, 08:59


AMSTELVEEN (26 januari) - Minister Verhagen van Economische Zaken gelooft niet dat het Bel-me-niet-register een negatief effect heeft op goede doelen. In een brief aan de Eerste en Tweede Kamer zegt hij dat onderzoek geen causaal verband kan aantonen tussen invoering van het register en dalende inkomsten en aantal collectanten. Consumenten hebben zich via het register massaal afgesloten voor telefoontjes van goede doelen.

 


Minister Verhagen baseert zijn standpunt op de uitkomsten van een onderzoek van Intomart GfK, aangevuld met een inventarisatie van de collecteopbrengsten van goede doelen over 2009 en 2010 van Stichting Collecteplan.  De minister schrijft: "Omdat de inventarisatie van Stichting Collecteplan en het onderzoek uitgevoerd door Intomart GfK geen causaal verband tussen invoering van het Bel-me-niet-register en de inkomsten van de goede doelen hebben aangetoond, is er voor mij geen reden om maatregelen te treffen. Wel geeft de inventarisatie een signaal af dat goede doelen mogelijk hinder ondervinden van het Bel-me-niet-register."

 


Evaluatie

Verhagen belooft wel dat hij contact zal houden met de branche over het Bel-me-niet register. Mocht de sector zelf met onderzoek effecten kunnen aantonen, dan zal de minister alsnog maatregelen overwegen. Ook zal de minister opnieuw aandacht besteden aan de effecten voor goede doelen in de evaluatie van het Bel-me-niet register, die in de tweede helft van 2011 zal plaatsvinden.

 


Consumentenklachten

De sector zal dan wel van goeden huize moeten komen omdat de minister het algemene consumentenbelang zwaar laat meewegen: "Bij de beoordeling van eventuele oplossingen staat voor mij echter voorop dat het Bel-me-niet-register is ingevoerd om irritatie over telemarketing bij de consument te verminderen. Het Bel-me-niet-register voorziet hiermee in een grote behoefte van de consument. Dit uitgangspunt mag niet in het gedrang komen bij evetueel te nemen maatregelen. Uit cijfers van OPTA blijkt namelijk dat goede doelen in de top 5 staan van sectoren die consumentenklachten over telemarketing veroorzaken."

 


"Wel degelijk effect"

In een verklaring zet de brancheorganisatie van goede doelen VFI vraagtekens bij het in opdracht van Verhagen uitgevoerde onderzoek: "Van de 130 aangeschreven goede doelen heeft tweederde de vragenlijst van Economische Zaken niet geopend. Dit is ten dele te verklaren uit het feit dat veel van deze organisaties niet aan telemarketing doen of geen nieuwe (koude) contacten bellen."

 


Anders dan de minister verwacht VFI dat het Bel-me-niet register wel degelijk effect heeft op de inkomsten van goede doelen en op het aantal geworven collectanten. "In het jaarlijkse sectoronderzoek, waarvan de resultaten voor de zomer bekend worden, zal VFI trachten dit effect in kaart te brengen. Het Bel-me-niet register beperkt in ieder geval het aantal mogelijke kanalen voor goede doelen om nieuwe donateurs en vrijwilligers te werven. VFI wil daarom met de overheid overleggen over voldoende fondsenwervingsmogelijkheden voor goede doelen. Ook zal VFI in contact treden met Opta om te onderzoeken hoe het aantal klachten over goede doelen omlaag kan.

gerelateerde items