Goede doelen betaalden notaris onnodig honorarium

18 mei 2011, 08:59


AMSTELVEEN (19 mei)- Sinds januari 2003 is bij een gift het opstellen van een akte van aanvaarding niet meer nodig. Verschillende notarissen hebben echter verzuimd dat aan hun cliënten te melden en bleven kosten doorbereken voor deze aktes. Enkele goede doelen betaalden hun notarissen daarom meer honorarium dan nodig. "Of er regels zijn overtreden kan alleen de tuchtrechter beoordelen", reageert het Koninklijke Notariële Broederschap.

 


Voor 2003 legde een deel van de gevers aan goed doelen hun gift vast in een notariële akte, om zo een deel terug te kunnen ontvangen van de Belastingdienst. Een afschrift van die akte werd door de notaris aan het goede doel gestuurd. Die goede doelen stuurden vervolgens weer een bedankbriefje en een akte van aanvaarding. Dat is sinds 2003 niet meer nodig, maar wordt door enkele notarissen nog steeds gedaan.

 


Niet ingelicht

Zoals het notariskantoor van Stichting Vluchteling, Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn. Stichting Vluchteling betaalde de notaris tientallen euro's per akte van aanvaarding. "We dachten dat die aktes wel degelijk nodig waren", zegt woordvoerder Herman Volker van Stichting Vluchteling. Stichting Vluchteling staat niet alleen. Ook de huisnotarissen van Amnesty International, Oxfam Novib en Stichting Woord en Daad gingen nog jaren door met de aktes. Bij Oxfam Novib ging het om zo'n vierentwintig aktes per jaar en werd ruim tweeduizend euro te veel aan kosten betaald.

 


Geen oordeel

Woordvoerder Hens Meengs van het Koninklijke Notariële Broederschap geeft geen oordeel over de manier van handelen van genoemde notarissen. "Iedere zaak is uniek en elke notaris maakt zelf zijn afwegingen. Ik ken de dossiers niet en kan dus ook niet zeggen wat de afwegingen in deze gevallen geweest kunnen zijn. Bovendien treden wij niet in overleg over zaken tussen notaris en cliënt. Of er regels zijn overtreden kan alleen de tuchtrechter beoordelen."

gerelateerde items