Giving USA: economie stuwt giften door 400 miljard-grens

19 juni 2018, 09:00
Geefrecords in de VS in absolute zin, maar onduidelijk of de stijging ook gelijke tred houdt met economische juich-indicatoren.
Geefrecords in de VS in absolute zin, maar onduidelijk of de stijging ook gelijke tred houdt met economische juich-indicatoren.
De giften aan goede doelen in de Verenigde Staten zijn vorig jaar gestegen naar ruim 410 miljard dollar: een stijging van 5% ten opzichte van 2016 (390 miljard). Dat meldt Giving USA 2018. Het is voor het eerst dat de vierhonderd miljard-grens wordt doorbroken. Experts menen dat de stijgingen in de aandelenmarkt en de bloeiende economie deze stijging verklaren. Opvallend zijn ook enkele extreem hoge giften van miljardairs. Schenkingen door bedrijven stegen percentueel het meest (+8%).

Zestig jaar onderzoek

Giving USA is het langstlopende onderzoek naar geefgedrag in de Verenigde Staten. Het wordt de afgelopen zes decennia jaarlijks gepubliceerd door de Giving USA Foundation en het onderzoek wordt uitgevoerd door het belangrijkste wetenschappelijke instituut voor filantropie, de Indiana University Lilly Family School of Philanthropy. Het jaarlijkse onderzoek, vergelijkbaar met het Nederlandse Geven in Nederland (tweejaarlijks), constateert dat de giften gemiddeld met 5,2 procent zijn gestegen ten opzichte van 2016. Onduidelijk is nog of de trend die Geven in Nederland 2017 constateert ook in de VS geldt: in absolute zin stijgen de bijdragen van huishoudens en bedrijven wel, maar veel minder dan de welvaart. In Nederland blijven de giften van huishoudens daardoor al sinds 2011 achter bij de macro-economische indicatoren. Het deel van het inkomen dat Nederlandse huishoudens besteden aan het goede doel is kleiner geworden. In de VS zijn 70% van alle giften afkomstig van individuen.

Stijgingen aandelenmarkt

Hoewel beleidsontwikkelingen op het gebied van fiscale vrijstellingen mogelijk een rol hebben gespeeld bij het geven aan goede doelen, hebben de meeste effecten van de wijzigingen in het belastingbeleid pas invloed op het geven in 2018 en daarna. ‘De toename van het aantal giften in 2017 werd gedeeltelijk veroorzaakt door stijgingen in de aandelenmarkt, zoals blijkt uit de groei van bijna twintig procent op de aandelenbeurs’, aldus Amir Pasic, rector aan de Lilly Family School of Philanthropy. ‘Beleggingsrendementen zorgden daarnaast voor grotere giften, waarvan de meeste door particulieren aan hun eigen stichting werden gegeven, inclusief twee geschenken van een miljard of meer. Het laat zien dat sommige van onze rijkste burgers hun vermogen gebruiken om belangrijke bijdragen aan het algemeen welzijn te leveren.’Naast de aandelenmarkt zijn ook andere economische factoren, zoals inkomen en consumptie, geassocieerd met de financiële stabiliteit van huishoudens op lange termijn. Die gegevens zijn historisch gecorreleerd. Deze factoren kenden ook een sterke groei in 2017.
 

Bronnen van de bijdragen (in dollars)
Het geven door particulieren bedroeg naar schatting 286,65 miljard, een stijging van 5,2 procent in 2017 (een stijging van 3 procent, gecorrigeerd voor inflatie).
Geven door stichtingen steeg met 6 procent tot een geschatte 66,9 miljard in 2017 (een stijging van 3,8 procent, gecorrigeerd voor inflatie). 
Geven per legaat bedroeg in 2017 naar schatting 35,7 miljard, een toename van 2,3 procent ten opzichte van 2016 (een stijging van 0,2 procent, gecorrigeerd voor inflatie).
Geven doorbedrijven is naar schatting gestegen met 8 procent in 2017, in totaal 20,77 miljard (een stijging van 5,7 procent, gecorrigeerd voor inflatie).
 
Doelen waaraan gegeven wordt
Giften aan Kerk en levensbeschouwing stegen met 2,9 procent (0,7 procent gecorrigeerd voor inflatie) en ontving naar schatting 127,37 miljard aan bijdragen.
Giften aan Onderwijs stegen naar schatting met 6,2 procent (4,0 procent gecorrigeerd voor inflatie) tot 58,90 miljard.
Giften aan Human services stegen met naar schatting 5,1 procent (2,9 procent gecorrigeerd voor inflatie) van in totaal 50,06 miljard.
Giften aan Gezondheid zijn naar schatting gestegen met 7,3 procent (5,1 procent gecorrigeerd voor inflatie) tot 38,27 miljard.
Giften aan Maatschappelijke en sociale doelen stegen naar schatting 7,8 procent (5,5 procent gecorrigeerd voor inflatie) tot 29,59 miljard.
Giften aan Kunst en cultuur zijn naar schatting met 8,7 procent (6,5 procent) gestegen tot 19,51 miljard.
Giften aan Internationale hulp zijn naar schatting met 4,4 procent gedaald (6,4 procent gecorrigeerd voor inflatie) tot 22,97 miljard dollar.
Giften aan Milieu- en dierenorganisaties zijn naar schatting gestegen met 7,2 procent (5 procent gecorrigeerd voor inflatie) tot 11,83 miljard.
Giften aan Individuen, die minder dan twee procent van alle giften uitmaken, stegen naar schatting 20,7 procent (22,4 procent in inflatie gecorrigeerde dollars), tot 7,87 miljard. Het grootste deel van deze donaties zijn giften van medicijnen aan patiënten in nood.
 
In alle categorieën is het aantal giften toegenomen, behalve die aan Internationale hulp. Maar ondanks die daling, bereikte deze subsector nog steeds zijn op twee na hoogste niveau ooit geregistreerd, zo melden de onderzoekers.
 
Giving USA 2018: The Annual Report on Philanthropy for the Year 2017 
►Wilt u een exemplaar bestellen van Geven in Nederland 2017? Klik hier.
gerelateerde items