Giving in Europe: een update

21 maart 2013, 04:00
Giving in Europe: een update
Giving in Europe: een update
Binnenkort wordt weer het tweejaarlijkse onderzoek ‘Geven In Nederland’ gepresenteerd. Nederland is daarmee een van de twee landen waar de omvang van geldstromen in de filantropie in kaart wordt gebracht. Daar wil het project ‘Giving Europe’ verandering in brengen. Filanthropium Journaal vroeg aan hoogleraar Filantropische Studies Theo Schuyt naar de voortgang van het project.

Sinds 1993 brengt de Vrije Universiteit elke twee jaar ‘Geven in Nederland’ uit. In de Verenigde Staten is dat sinds 1955 ‘Giving USA’, uitgebracht door de American Association of FundRaising Counsel (AAFRC) en uitgevoerd door de University of Indianapolis.  Nederland is het enige Westeuropese land dat ook een dergelijk onderzoek kent. Alleen deze twee landen brengen de omvang van de filantropische geldstromen (giften, nalatenschappen, sponsoring, goede doelen loterijen) macro-economisch in kaart.

Giving Europe
Het project ‘Giving Europe’ wil dit Nederlandse onderzoek bij andere Westeuropese landen introduceren, met als doel te komen tot een ‘Giving Europe’. Daartoe is de European Research Network on Philanthropy (ERNOP) opgericht, waarvan Theo Schuyt voorzitter is. ERNOP is een academisch platform van onderzoekers uit diverse Europese landen die zich bezig houden met onderzoek naar Filantropie. Het doel van het platform is het uitwisselen van kennis, het binnen de wetenschappelijke wereld aandacht vragen voor dit nieuwe wetenschapsterrein en het opzetten van Giving Europe, te beginnen met België, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Italië en Zwitserland.

Het ERNOP heeft inmiddels een inventarisatie gemaakt van het onderzoek naar het geefgedrag van huishoudens in de afzonderlijke participerende landen. Dit leidde in 2008 tot ERNOP-publicatie ‘State of research on charitable giving in Europe’, waarvan nu een update in de maak is. “Inmiddels hebben we de onderzoeksvoorstellen ingediend bij de Europese Commissie”, legt Theo Schuyt uit. “Ook grote fondsen kijken ernaar en we proberen de topsectoren erbij te betrekken. Vervolgens kunnen we mogelijkheden gaan inventariseren voor het toevoegen van vragen over geefgedrag aan lopende Europese surveys, zoals European Social Survey (ESS).”

Achter de schermen wordt dus druk gewerkt. “De werkgroep is nog steeds bezig en we hopen voor het eind van het jaar rond te zijn”, aldus Schuyt.
gerelateerde items