WRR-symposium Vredespaleis: Giftenaftrek kan beter worden benut

26 februari 2019, 11:00
WRR-symposium Vredespaleis: Giftenaftrek kan beter worden benut
WRR-symposium Vredespaleis: Giftenaftrek kan beter worden benut
De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid spreekt zich nadrukkelijk uit voor de giftenaftrek als stimuleringsmaatregel voor de goede doelensector. Tijdens het symposium op 21 februari sprak een panel over de aftrek en over het recente voorstel voor een Transparantiewet die alle organisaties oplegt giften boven €15.000 openbaar te maken.

Volgens Sigrid Hemels, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en fiscalist is dit wetsvoorstel een uiting van wantrouwen en ging het bij de meest recente discussie in de Tweede Kamer (waar alle linkse partijen ontbraken!) nauwelijks over de kabinetsvisie, alleen maar om wat ongewenste uitwassen. 

René Bekkers, hoogleraar filantropie aan de Vrije Universiteit wees erop dat slechts 9% van de belastingplichtigen de aftrek gebruikt. Wellicht komt dat door de drempel van 1%, maar het is onvoldoende bekend dat deze drempel kan worden omzeild door een periodieke gift voor vijf jaar af te spreken. Deze is geheel aftrekbaar, ongeacht de drempel. Veel mensen en goede doelen weten ook niet dat wie afziet van de vrijwilligersvergoeding dit mag aftrekken (mits de organisatie een budget en regeling heeft om vrijwilligersvergoedingen te betalen). In andere landen zijn interessante vormen van aftrek, bijvoorbeeld in Italië en sommige Oost-Europese landen kun je bij je aangifte een percentage doneren aan je favoriete goede doel (0,5% in Italië). In Canada wordt je aftrek hoger naarmate je een hogere gift doet. En in het Verenigd Koningrijk kun je de aftrek nog eens doneren aan het goede doel. Kortom: we kunnen nog wel wat leren van het buitenland op dit gebied.
In de discussie met de zaal werd duidelijk dat iedereen deze wet een slecht idee vindt. De vraag is om hoeveel giften het eigenlijk gaat. Sigrid Attema meldde dat KWF Kankerbestrijding dit heeft uitgezocht. Bij hen gaat het in het afgelopen jaar om 400 giften en nalatenschappen, die tezamen 40% van hun inkomsten van €140 miljoen betroffen. Zeer substantieel dus!
Lees ook het verslag van het WRR-symposium van Marc Wortmann: klik hier
gerelateerde items