Giftenaftrek: de ideologische kaalslag

3 mei 2018, 06:04
Spreekt Rutte 3 zich in een kamerbrief onomwonden uit voor behoud van de giftenaftrek, heeft De Dikke Blauwe nog steeds wat te mekkeren… Dat zit zo.
Terwijl in de meeste westerse democratieën maatschappelijke vrijgevigheid als bijna vanzelfsprekend buiten het fiscale domein wordt gehouden, lijkt het Hollandsche folklore om dat pluralistische principe om de zoveel tijd ter discussie te stellen. Het sterkste argument komt dan meestal uit de zakjapanner van beleidsambtenaren die naarstig voorrekenen hoeveel de staat wel niet misloopt door een regeling waarvan alleen rijken profiteren, jan en alleman misbruik maakt en die domweg niet te handhaven lijkt zonder de spreekwoordelijke blikken met ambtenaren open te trekken.

Wat voert het kabinet nu aan als argument om te kiezen voor continuering van de Geefwet en de daaraan gekoppelde regelingen voor de giftenaftrek? ‘Het maatschappelijk draagvlak voor deze wet en de bijdrage die de wet levert aan financiële ondersteuning van goede doelen, waaronder cultuur.’ Laat deze redenering even op u inwerken.

Dat ideologische vergezichten vanaf het kabinet Kok niet echt meer in zwang zijn, was bekend, maar hier wordt het Grote Ideëengebrek wel heel pertinent verwoord. Geen punt op de horizon. Geen visie op de verhouding staat-civil society. Geen woord over pluralisme. In plaats daarvan electoraal pragmatisme: er is te veel draagvlak om de regeling af te schaffen. Dan krijgen we de kiezers over ons heen. En - een vileine gedachte, we geven het toe: als de burgers niet meer meebetalen voor cultuur of maatschappelijke voorzieningen, wie gaat dan het huishoudboekje sluitend maken?

De Kamerbrief van Menno Snel was een prachtig moment geweest om een fiscale regeling vanuit een brede visie van het kabinet zelf neer te zetten. Desnoods had zij daarvoor dat participatiemaatschappij-gedrocht van stal gehaald. Alles beter dan deze uitgeloogde koopmansredenering.
Dat de sector blij is met het (voorlopige) behoud van de regeling, kunnen wij begrijpen, maar de motivatie ervoor vanuit de overheid doet vermoeden dat wij dit hele circus nog vele keren voorbij zien trekken. Veel succes met alle technocratische uitvoerings- en handhavingssetjes deze zomer, maar zolang de staatspauw zich gedraagt als een ideologisch kaalgeplukte ophokkip blijft opperste waakzaamheid van onze sector een dringend advies.

►Lees het artikel over de kamerbrief van Menno Snel en de reactie van de sector: klik hier
gerelateerde items