Gerda Havertong (Stichting Wiesje) over fondsenwerving als duursport

27 maart 2019, 09:00
Gerda Havertong (Stichting Wiesje) over fondsenwerving als duursport
Gerda Havertong (Stichting Wiesje) over fondsenwerving als duursport
Stichting Wiesje is een uniek project voor mensen met dementie in Suriname en draait vooral op giften uit Nederland maar wordt uiteindelijk zelfvoorzienend. DDB-Expert Marc Wortmann sprak met mede-oprichter Gerda Havertong ter gelegenheid van de aankomende Charity Brunch op 14 april 2019 in Amsterdam.

Waarom ben je Stichting Wiesje begonnen?
Twintig jaar geleden heb ik  Stichting Wiesje opgericht die vernoemd is naar mijn moeder, Wiesje Havertong-Nooitmeer. Zij woonde in Suriname en in haar laatste levensjaren nam dementie op erbarmelijke wijze bezit van haar. Zij bereikte slechts de leeftijd van 72 jaar. Met eigen ogen nam ik waar het grote tekort aan kennis en middelen, er waren totaal geen voorzieningen. Om de leefsituatie van mensen met dementie in Suriname te verbeteren heb ik samen met anderen de stichting opgericht, eerst in Nederland en later een zusterstichting in Suriname. 
Toen we begonnen was er niets of nauwelijks iets bekend over dementie en verkeerde veel nog in de taboesfeer. Daarom startten we met voorlichting  door middel van een  Alzheimer Café en lezingen en trainingen voor mantelzorgers en verzorgend personeel van andere instellingen . Daarna volgde de opening van de dagopvang in 2005. Het uiteindelijke doel was en is een Woonzorg Centrum voor mensen met dementie te bouwen, waar zij kunnen wonen, gespecialiseerde zorg krijgen en waar de Dagopvang, Voorlichting en Kennisvermeerdering mee in betrokken zijn. Dat lukte niet in één keer maar wel stap voor stap. Vier jaar geleden is een eerste Unit 24uursverzorging voor acht bewoners open gegaan. Momenteel zijn we op weg naar de oplevering -in juli- van het Sociaal Cultureel Centrum oftewel het Hoofdgebouw,  om aansluitend met de bouw te starten van de tweede Unit. Het moeten er uiteindelijk vier worden.’ 

Het moet niet gemakkelijk zijn hiervoor geld te werven. Hoe is het je toch gelukt?
‘Het heeft veel langer geduurd dan ik gedacht had, maar uiteindelijk komen we er wel dankzij  giften van onze reguliere donateurs (‘Pels’ geheten in Suriname) en eenmalige giften van bedrijven, fondsen en instellingen zoals service clubs. Daarnaast hebben we een jaarlijkse Wiesje Charity Brunch ontwikkeld met eenmaal in de vijf jaar een Gala. Bij beiden treden bekende artiesten geheel belangenloos  op en verwennen wij onze gasten met een goed verzorgd driegangen menu uit de Surinaamse keuken. Gedurende het event is er een Kunstveiling en een Loterij en ook daarvoor krijgen we de kavels en prijzen om niet van kunstenaars en bedrijven. We verkopen hele tafels van €2000 en ook losse stoelen van €200 en slagen er ieder jaar in tussen de 250 en 400 mensen te trekken. Voor de afname van een VIP-tafel met 2 flessen champagne rekenen wij €2500. Afhankelijk van het aantal deelnemers zijn de netto opbrengsten tussen de €40.000 en €80.000 per keer.’

Wordt het totale project vanuit Nederland gefinancierd?
‘De Nederlandse bijdrage betreft vooral de bouw. Daarnaast hebben we een buffer voor de exploitatie in de eerste drie jaar. Daarna moet het centrum zelf voorzienend zijn. Bewoners die dat kunnen betalen een eigen bijdrage en de overheid betaalt een klein bedrag voor mensen die daar niet zelf toe in staat zijn. Op dit moment is dat nog niet voldoende voor de exploitatie (een instelling met 8 bedden is niet erg efficiënt!), maar als het gehele project klaar is moet dat wel het geval zijn.
Daarnaast  is het nu zo dat vanuit Suriname ook een bijdrage wordt geleverd voor de bouw. Een flinke bijdrage werd door het Fonds Surinaamse Staatsolie ingebracht voor de kosten van de eerste Unit. Nu men ziet dat er echt wat gebeurt komen er sponsors op de proppen. Dat gebeurde al in natura, bijvoorbeeld met bouwmaterialen of met levensmiddelen voor de bewoners die we dan niet hoeven in te kopen. Ondanks de beroerde economische situatie in Suriname zijn er dus toch mensen die willen helpen en dat is hartverwarmend om mee te maken.’

Vergeleken met twintig jaar geleden, toen je startte, is er veel veranderd in de dementiezorg in Nederland en ook internationaal. Zie je dat ook terug bij Stichting Wiesje?
‘Ja, dat proberen we wel. De vernieuwingen hebben te maken met het aanbieden van huisvesting en liefdevolle zorg in een vertrouwde omgeving, die veiligheid en geborgenheid biedt maar ook past bij de levensstijl in Suriname. Zo moeten bewoners gemakkelijk naar buiten kunnen om elkaar en familie te ontmoeten. In Nederland heeft iedereen tegenwoordig recht op een eigen kamer, maar in Suriname wil niet iedereen dat en hebben we zowel een- als tweepersoonskamers. Verder is er een gemeenschappelijke woonkamer met open keuken. Het concept lijkt erg op dat van de kleinschalige woonvoorzieningen die de laatste jaren op veel plaatsen in Nederland zijn ontwikkeld en waarmee ons land internationaal de aandacht heeft getrokken.’

Heb je nog een les voor andere fondsenwervers?
‘Verzamel de goede mensen om je heen, houdt het doel voor ogen en houdt vol. In totaal zullen wij over een paar jaar €2 miljoen hebben geworven en is het doel bereikt. Dan kunnen we de stichting hier opheffen en alles over geven aan Wiesje Suriname. Het lijkt me een geweldig moment! Want het gaat niet om hoe oud je wordt, maar om hoeje oud wordt.’
 
►Meer info op de website van Stichting Wiesje
►Koop een stoel of tafel tijdens het event en laat je inspireren op een hele leuke middag voor een prachtig doel: klik hier.
♦Bekijk het filmpje met Gerda Havertong: klik hier.
gerelateerde items