Fraude bij Landschap Noord-Holland blijkt geïsoleerd geval

5 november 2018, 07:00
Fraude bij Landschap Noord-Holland blijkt geïsoleerd geval
Fraude bij Landschap Noord-Holland blijkt geïsoleerd geval
Een medewerker bij Landschap Noord-Holland heeft gefraudeerd voor 287. 000 euro. Onafhankelijk onderzoek door BDO Investigations heeft uitgewezen dat de betrokken medewerker alleen heeft gehandeld. Er is geen aanleiding om te veronderstellen dat er meer gefraudeerd is bij de natuurorganisatie. LNH heeft toezichthouder CBF geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek en de getroffen maatregelen. Die is positief over de gekozen aanpak. Op 11 oktober heeft het CBF heeft de status van ’verscherpt toezicht’ weer omgezet in die van ’erkend goed doel’.

De medewerker leidde grote projecten voor Landschap Noord-Holland (LNH). Hij slaagde erin om duizenden euro’s over te laten maken naar zijn eigen bedrijfje, maar in april van dit jaar liep hij tegen de lamp. 
De fraudezaak was voor de Raad van Toezicht van LNH reden BDO Investigations de zaak te laten onderzoeken. Uit dat onderzoek bleek dat niet nog meer fraudegevallen aangetroffen binnen de organisatie. Bovendien handelde de medewerker alleen en is niet nog meer geld is verdwenen. ‘Dat is zeker een opluchting’, zegt directeur Ernest Briët van LNH. ‘Zij hebben ook vastgesteld dat er maar één persoon iets te verwijten valt en dat is de fraudeur. Er is geen sprake van nalatigheid van anderen.’

Betere administratieve processen

Wat betreft de financieel administratieve processen concludeert BDO dat LNH die verder kan verbeteren. LNH neemt die aanbevelingen over. Briët: ‘Als we nieuwe crediteuren invoeren in ons systeem voeren we nu een meer solide toets uit naar de achtergrond van deze leverancier. Ook zullen mensen die niet bij specifieke projecten betrokken zijn, meekijken bij de voortgang van een project en bij grote en complexe projecten gaan we structureel werken met nacalculatie.’
LNH heeft toezichthouder CBF geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek en de getroffen maatregelen. Die is positief over de gekozen aanpak. Op 11 oktober heeft het CBF heeft de status van ’verscherpt toezicht’ weer omgezet in die van ’erkend goed doel’. Dick Koopmans van het CBF laat weten tevreden te zijn over de verbetermaatregelen die LNH heeft getroffen. ‘Wij hebben LNH verteld aan welke normen ze moesten voldoen en hun een deadline gegeven om de verbeteringen te implementeren.’ Het CBF had de erkende status van het LNH kunnen intrekken, maar hiervan is nu dus geen sprake, stelt ook Briët vast. ‘Het keurmerk van het CBF is voor ons heel belangrijk.’ Landschap Noord-Holland wordt sinds 2004 beoordeeld door het CBF.

Geld terugvorderen

LNH heeft inmiddels 43.000 euro weten terug te vorderen van de fraudeur. En bij de natuurorganisatie zetten ze alles op alles om ook de rest terug te krijgen. Briët: ‘Dit geld hebben wij gekregen van instanties die vertrouwen in ons hebben en van onze beschermers. Wij zien het als onze plicht om dit terug te krijgen. Al duurt het twintig jaar.’’
Het Openbaar Ministerie gaat de fraudeur vervolgen. Waarschijnlijk komt de zaak dit jaar nog voor de rechter. LNH heeft de ruim 33.000 donateurs geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek.

Bronnen: 
►Gooi- en Eemlander 23-10-2018
►Website Landschap Noord-Holland
gerelateerde items