FM's Jaaroverzicht Filantropie: Commentaren 2010

22 december 2010, 08:59

COMMENTAREN 2010

EV = Edwin Venema; MS = Marjan Smeitink

Mega-acties "Misschien kunnen we gevers inspireren over vijf jaar óók nog 's aan Haïti te denken. Of aan de Voedselbank, eenzame ouderen of tienermoeders. Minder spectaculair en een minder lekker gevoel. Maar wél de dupe als de mega-acties woeden en de goededoelenorganisaties wéér een imagodeuk oplopen." (MS).

Toezichthouderscrisis Van bestuurders van charitatieve organisaties wordt tegenwoordig heel wat meer verwacht dan alleen een uithangbordfunctie: het gaat om bestuurlijke kennis en - last but not least - om kapitaalkrachtige netwerken. Dat mag voor Genosse Irrgang een gruwel zijn, voor onze sector is het van vitaal belang. Moge de Eerste Kamerleden hun gezonde verstand gebruiken en dit bezopen wetsvoorstel subiet terugsturen naar Irrgang en consorten." (EV)

Prijs-evolutie "Transparantie is geen doel op zichzelf. Het gaat uiteindelijk om realisatie van de doelstelling. Wat hebben we aan transparante organisaties die geen deuk in een maatschappelijk pakje boter slaan? Veel plezier met zo'n prijs, maar honger of armoede help je er niet mee bestrijden. Van output- naar impactdenken. Dat is de weg naar filantropie 2.0." (EV)

Hanenhok "Tip: niet wachten tot we de onvermijdelijke kleurloze persoon hebben gevonden waarover we het allemaal min of meer eens kunnen zijn. Doe 's gek! Neem nu eens níet een grijze bestuurder of bijbaantjes-verzamelaar. Kies een jongere! Of een omstreden figuur! Of (héél gek): een vrouw! Dúrf 's wat!" (MS)

Uit de wachtkamer graag! "Filantropie heeft te lang in de wachtkamer van de politiek gezeten, wachtend op een beurt die niet gaat komen. Gooi weg dat volgnummertje. Echte leiders in onze civil society en filantropie staan nu op. Ons maatschappelijk kapitaal is groter dan we denken." (EV)

Goud en koper "Theo Schuyt pleit al jaren voor een renaissance van de lokale gemeenschapsfondsen, waar overheid, bedrijven en burgers op hun betrokkenheid bij hun directe leefomgeving worden aangesproken. Creëer dus geen geefmarkt, geen bijpas-markt, maar een duurzame structuur voor de betrokkenheidsmarkt in dit land. Daarin zal het goud van de filantropie niet het kopergeld van de substitutie worden." (EV)

Filantro wat? 'Filantropie' is sowieso al een lastig woord, dat een brede, veelkleurige sector beslaat. Maar veel erger dan het woord is de toren van Babel die er helaas nog steeds achter schuilgaat. En zoals we ook weer hoorden op Civil Society: in een veranderende wereld zullen grenzen tussen organisaties, werkvormen en media onherroepelijk vervagen. Aan het werk! (MS)

Geven is een werkwoord "Zo beschouwd en vergeleken met de door velen als het walhalla van de vrijgevigheid bestempelde States, leven we in een verdomd solidaire en sociale samenleving. Laten we die koesteren en dus vooral hopen dat bij de huidige formatiebesprekingen deze kernwaarden niet het wisselgeld van politiek opportunisme worden. Geven is een deugd. Maar vooral ook een werkwoord." (EV)

Toch geen papieren tijger? "En wat te denken van de virtuele beweging "We Care", onder leiding van Michael Rutgers en Jan van Berkel? Ook al zo'n dossier dat de potentie heeft op sectorbrede wieken op te stijgen. Dat verdient meer steun van betrokken bestuurders uit de Nederlandse filantropie. Maar laten we nog niet snel juichen: ook echte tijgers hebben tegenwoordig moeite te overleven." (EV)

Uw onvervulde plicht "Dat heet: van output- naar impactdenken. En die transitie vraagt niet alleen geestelijke lenigheid, maar ook de ballen om te investeren in onderzoek en methoden die de impact van filantropie zo hard mogelijk kan maken. Dat is geen huiswerk, maar een plicht die al veel te lang onvervuld is gebleven. De Hartstichting heeft haar morele plicht intussen vervuld: de vuurhaard voor de salarisdicussie is nu het startpunt voor onderzoek naar impact geworden. Wie volgt?" (EV)

Harten veroveren "Geld werven is harten veroveren. Mensen inspireren om samen te werken aan een betere wereld. Met charisma, liefde, maar vooral ook met gezond verstand. Grote gevers en fondsenwervers zijn allebei net gewone mensen: ze willen er graag toe doen in een wereld waar goed doen steeds ingewikkelder lijkt te worden. Daarom hoort fondsenwerven core business in elke organisatie te zijn en geen vies woord waar we onze neus voor ophalen." (MS)

Ranglijstgeklungel "Het is een gotspe dat de Hartstichting, die als eerste goede doel in Nederland diepgaand wetenschappelijk onderzoek heeft laten verrichten naar haar maatschappelijke impact, wordt weggezet als middenmoter en 'bedrijf'. Een organisatie die in 25 jaar jaarlijks voor 505 miljoen euro bijgedragen heeft aan de daling van de maatschappelijke kosten van hartinfarcten komt lager uit dan een - met alle respect - perifere patiëntenvereniging?" (EV)

Kerstreces "Vrijwel alle private fondsen zijn ooit ontstaan om een probleem aan te pakken waar anderen (zoals de overheid) hun handen of geld niet aan wilden branden. Als alle briljante mislukkingen verdwijnen in een zwart impact-gat doen we iets niet goed. Als we niet proberen onze impact te meten ook niet. Somehow the twain shall meet." (EV)

gerelateerde items