Toon alles (3)
Marc Wortmann

Fiscale faciliteiten van doneren: hoe scoort NL Europees?

5 februari 2019, 11:47
Fiscale faciliteiten van doneren: hoe scoort NL Europees?
Fiscale faciliteiten van doneren: hoe scoort NL Europees?
De giftenaftrek is in Nederland weer gezekerd maar helaas geen rustig bezit. Van tijd tot tijd gaan er stemmen op binnen of buiten de politiek die deze faciliteit ter discussie stellen. De branche wordt daar telkens weer door verrast en moet zich dan haasten om uit te leggen hoe belangrijk het werk van de goede doelen is.  Daarom is het aardig dat er een rapportis uitgebracht met vergelijking van fiscale faciliteiten door de European Fundraising Association (EFA), de koepel van brancheverenigingen van goede doelen en professionele organisaties van fondsenwervers. EFA heeft onderzoek gedaan in de 16 aangesloten Europese landen, die met elkaar zo’n 80% van de inwoners van de EU herbergen, plus Zwitserland en Noorwegen.  

Resultaten

Veertien van de 16 landen bieden belastingvoordeel bij doneren door particulieren, en 15 bij giften vanuit bedrijven. Finland geeft dit alleen voor bedrijven, Zweden helemaal niet, de anderen doen allemaal iets. Dat betreft dan België, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. In Oostenrijk is wel het type goede doelen beperkt en in Slovenië mag je niet meer aftrekken dan 0.5% van het te betalen bedrag aan belasting. Diverse landen kennen een drempel zoals Nederland (bij ons 1% van het onzuiver inkomen). Het VK en Ierland kennen een systeem waarbij het belastingvoordeel kan worden overgedragen aan het goede doel. Dit heet ‘Gift Aid’ in het VK en de gift kan daardoor worden vermeerderd met de aftrek in de eerste belastingschijf, wat nog eens 25% extra betekent. Dit werd ingevoerd onder het eerste kabinet-Blair en betekende destijds een forse stimulans voor donaties aan goede doelen. 

Andere regelingen

De meeste landen kennen een bovengrens aan wat aftrekbaar is, meestal 10-20% van het belastbaar inkomen (NL 10%). Anderen hebben een maximum bedrag, dat kan nogal varieren, in Noorwegen ruim €4000 en in Ierland €1 miljoen! In veel landen dienen goede doelen informatie aan de overheid te verstrekken, alleen in Slowakije, Slovenië en Nederland geldt dat niet. Geen enkel land kent overigens de verplichting om donaties kenbaar te maken aan het publiek. Misschien een idee in de discussie over de Transparantiewet om donaties boven een bepaald bedrag niet te publiceren maar door te geven aan de fiscus of andere instantie die dan kan controleren of er geen salafistische moskeeën worden gefinancierd vanuit Saoedie-Arabië….. In België noemt men dit een fiscaal attest en het is een extra kans om te communiceren met je donateurs. 
Een algemene opmerking in het rapport is nog dat de belastingvoordelen voor bedrijven over de hele linie nog iets royaler zijn dan voor particulieren. In Nederland is dat niet zo maar in diverse andere landen wel.
Er zijn ook landen, zoals Slowakije, waar je bij je aangifte inkomstenbelasting (of bij de bedrijven van de vennootschapsbelasting) 2% van de te betalen belasting mag toewijzen aan een of meer goede doelen. 

Quick scan

Gosse Bosma, directeur van Goede Doelen Nederland, is momenteel voorzitter van het bestuur van EFA. Wat vindt hij van de uitkomsten? “We waren uit op een quick scan en niet een heel uitgebreid rapport, maar het is wel goed om te zien dat giftenaftrek overal goed verankerd is, behalve in Zweden. Ook interessant om te zien hoe andere landen omgaan met het verstrekken van gegevens aan de belastingdienst.”
Ik zou er nog aan toe willen voegen dat uit het overzicht blijkt dat Nederland vergeleken met andere landen vrij royaal is met het type organisaties waaraan gegeven kan worden om voor aftrek in aanmerking te komen. Anderzijds is bij ons de drempel vanaf waar mag worden afgetrokken met 1% vrij hoog; daardoor komt in de praktijk de meerderheid van de giften niet voor aftrek in aanmerking. 
 
►Bron & info: klik hier
♦Marc Wortmann is DDB Expert Onderzoek. Wilt u meer bijdragen van hem lezen? Klik hier.


Wat vindt u van de volgende stelling:
"De drempel voor aftrek van giften is in Nederland in vergelijking met andere Europese landen veel te hoog en moet daarom verlaagd , zodat meer mensen van de regeling gebruik kunnen maken en meer mensen worden gestimuleerd aan goede doelen te doneren."
Stuur uw reactie aan: media@lenthe.nl
gerelateerde items